Ni heite måneder i Esbjerg

Standard

Ri-bus 1995 Vi glemmer ikke Ribus

Da 82 bussjåfører i Esbjerg, langt sør på vestkysten av Jylland i Danmark, gikk ut i full streik 10. februar 1995 visste de ikke at den kom til å vare ni måneder.

Streiken som var tariffstridig endte med tap, men utløste også kraftfull solidaritet fra danske fagforeninger og mange fagforeningskamerater i Norge. Årsaken til streiken var at sjåførene fra 1. april skulle over på en tariffavtale for privat sektor som var dårligere enn den offentlige avtalen de hadde.

Sammenhengende konflikter

Allerede sommeren før hadde jeg fått kunnskap at bussjåførene i Esbjerg var i konflikt. Vi var fem personer fra internasjonalt utvalg i Oslo Transportarbeiderforening som hadde reist til Danmark for å få kontakt med lokale transportarbeiderforeninger. Planen var å skape et samlingspunkt for lokale transportarbeiderforeninger i Norge, Danmark og Sverige.

På møtet i København fikk vi høre om det som var i gang i Esbjerg. Det samme skjedde i Odense og Århus. Men vi fikk ikke anledning til å ta omveien om Esbjerg.

Ri-bus 1995 Streikevakter

Streikevakter utenfor garasjeanlegget til Ri-bus på Ravnevej.

Konfliktene hadde startet så tidlig som 29. mai 1994 da det privateide selskapet Ri-bus overtok det kommunale selskapet i Esbjerg. I løpet av månedene etter 29. mai hadde bussjåførene streiket tre ganger, i til sammen 43 dager, for å slå tilbake bedriftens forsøk på redusering av vilkårene og trakassering av tillitsvalgte.

Store lønnsreduksjoner på ny avtale

Da streiken brøt ut 10. februar var de 82 bussjåførenes krav så enkelt som at de ville ha forhandlinger om den nye tariffavtalen, de aksepterte ingen overgang til en dårligere tariffavtale uten forhandlinger. Men bedriften og den danske arbeidsgiverforeningen nektet.

Uten forhandlinger ville bussjåførene gå ned i lønn med mellom 16 000 kroner og 32 000 kroner i året, avhengig av hvor lang ansiennitet de hadde. De som hadde lengst ansiennitet ville få størst reduksjon i lønna. I tillegg ville andre vilkår bli dårligere, blant annet pensjonsavtalen.

Streikebryteri og politimakt

Fjorten dager etter streikestarten i februar ble samtlige streikende sagt opp, men de lot seg ikke stoppe. Sjåførene hadde lite å miste. Ri-bus fikk ikke mye respons på annonsering etter bussjåfører, men fikk hjelp fra uventet hold da arbeidsformidlingen i Esbjerg innkalte 91 arbeidsløse som hadde førerkort for buss, og tilbød dem jobb i Ri-bus. Trusselen de arbeidsløse fikk om de ikke tok sjåførjobb var at de ville kunne miste arbeidsløshetstrygden.

I denne første runden for å få ansatt streikebrytere var det kun tre av de arbeidsløse som sa seg villige til ta jobb i Ri-bus, de som sa nei mistet arbeidsløshetstrygden i åtte dager.

Noe seinere under streiken ble også politi med politihunder i store mengder satt inn for å sprenge blokadene av garasjeanlegget til Ri-bus. Sammen spilte streikebryteri og politimakt en viktig rolle for bussjåførenes nederlag etter ni måneder i streik. Ikke bare sørget politi med hunder at bussene kom seg ut av garasjeanlegget, men de holdt oppsyn under deres reise gjennom byen også.

Ri-bus 1995 Politi

Politioppbudet var til tider massivt under Ri-bus-konflikten.

Solidaritet

Etter få uker i streik begynte støtten å nå de 82 streikende bussjåførene i Esbjerg. Først ute med fysisk støtte til blokadene av Ri-bus var bussarbeiderne i København. Den 20. april gjennomførte store deler av fagbevegelsen i Danmark en stor støttemarkering for Esbjergsjåførene. Rundt 200 000 fagorganiserte var i sympatistreik.

Under hele den ni måneder lange streiken var det et jamt tilsig av solidariske fagforeningsfolk og aktivister som fant veien til Esbjerg.

Internasjonal solidaritet

Også i Norge hadde solidaritetsarbeidet startet. Mange fagforeninger og klubber bevilget økonomisk støtte. Transportarbeiderforbundet bevilget 15 000 kroner og forbundsleder Walter Kolstad skrev på lederplass i Transportarbeideren: «Streiken i Esbjerg vil utvilsomt få stor betydning for utviklingen i Norge når det gjelder innføring av anbud. Nye EU-direktiver som nå er vedtatt, sammen med norske myndigheters holdning til privatisering og innføring av anbud, tilsier at en rekke av forbundets medlemmer i løpet av kort tid kan bli utsatt for liknende press.» Han avsluttet med følgende appell: «Støtt de streikende bussjåførene i Esbjerg, både moralsk og økonomisk. Internasjonal solidaritet arbeidere i mellom må igjen få stor prioritet i fagbevegelsen.»

Fra Norge deltok flere hundre fagorganiserte på mange solidaritetsturer, oftest med buss. Og mange titalls norske fagforeninger deltok aktivt i innsamling av penger og støtte. Gjennom 1995 økte bevisstheten om faglig internasjonal solidaritet i mange fagforeninger i Norge, de viste i praksis sin solidaritet på blokadevakt, aksjoner og demonstrasjoner sammen med 82 bussjåfører i Esbjerg.

Siste blokade på Ravnevej

  1. november ble siste blokade gjennomført i Esbjerg, streiken avsluttet med en støttefest med deltakelse fra hele Danmark, og noen fra Norge. De streikende nektet å akseptere en avtale som fagforbundet deres hadde inngått.

En av streikelederne Poul Erik «Polle» Pedersen oppsummerte etter ni måneder: «Vi har ikke de menneskelige ressursene som skal til for å fortsette. Vi tapte, men vi gjorde det med hevet hode.» Danmark lengste busstreik ble avsluttet med løftet: «Vi ses ved neste korsvei.»

———–

Skandinavisk Transportarbeiderkonferanse, som er et ektefødt barn av busstreiken i Esbjerg og gjennomført første gang i september 1995, er fortsatt liv laga.

Bildet helt øverst i artikkelen er tatt 11. november 1995 da streiken var tapt. De streikende og støttespillere gikk gjennom Esbjerg med løftet hode.

One thought on “Ni heite måneder i Esbjerg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s