1. mai, søndagsaviser og avisbud

Standard

Avisbud - 2 i trappa 1911

Søndagsaviser er ingen ny oppfinnelse. Men visste du at det mellom 1919 og 1982 var forbudt med søndagsaviser i Norge? Og visste du at avisbudene startet en kampanje mot søndagsaviser 1. mai 1911? Continue reading