Bryggesjauerne stifter fagforbund

Standard

På denne dagen, for 119 år siden, skjærtorsdag 2. april 1896, ble Norsk Transportarbeiderforbund dannet i Lille Strandgate 5 i Oslo. De gjorde som Bjørnstjerne Bjørnson noen år tidligere, og valgte seg april.

Bryggearbeidere 1890-åra

Bryggesjauere i 1890-åra.

Spørsmålet om å stifte et fagforbund hadde vært diskutert i flere runder, men endelig i påsken 1896 kunne bryggesjauere samles.

Bryggearbeider Andreas Nilsen i Drammen var en drivkraft i arbeider for å stifte forbundet. På stiftelsesmøtet, som også brukte langfredag til forhandlingene, hadde til sammen fem bryggearbeiderforeninger sendt 10 delegater. I tillegg til foreningene i Drammen og Moss deltok tre foreninger fra Kristiania (Oslo).

Det eneste alle deltakerne var helt enige om var at det skulle stiftes et fagforbund for bryggearbeiderne. Mange saker skapte diskusjon og ble avgjort med votering. Eksempler på uenigheter på stiftelsesmøtet var om de skulle jobbe for fastlønn eller akkord, hvor stor kontingenten skulle være, representasjonen på framtidige landsmøter, om det var den enkelt fagforening eller forbundet som skulle ta seg av konflikter.

Grunnlaget var lagt for samling av alle bryggearbeidere langs hele den lange norskekysten. Møtet vedtok at forbundet skulle hete: De norske Bryggearbeideres Landsorganisasjon.

Styret som ble valgt ble dominert av bryggearbeidere fra Oslo, men hadde også representanter fra Drammen og Moss.

Leder:             August Mørk, Oslo

Sekretær:        Jens Bay, Oslo

Kasserer:         John Olsen, Oslo

Styremedlemmer: Andreas Nilsen, Drammen, Alfred Thoresen, Oslo, J. Fagerberg, Moss og J. Jacobsen, Oslo.

På det første ordinære landsmøtet 14. juni 1896 møtte også Skien Laer- og Stuerforening, i tillegg til de fem stifterne. Bryggesjauerne i Kristiansand hadde sendt et telegram til møtet der de «ønsker lykke til og hell i anledning dagen, håpende snarest tilslutning.»

Forbundet tok ikke navnet Norsk Transportarbeiderforbund før i 1917 da bryggearbeiderne gikk sammen med fagforbundet for kjørekarene (hestekjørere) og lagerarbeidere (stiftet 1913).

August Mørk

August Mørk, Transportarbeiderforbundets første formann.

2 thoughts on “Bryggesjauerne stifter fagforbund

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s