En lykkens dag for 70 år siden

Standard

2vk Transportarbeideren 1-1945

8. mai 1945 overga de tyske nazistene seg, etter fem års okkupasjon av Norge.

I dag for 70 år siden var jubelen stor og folk feiret med stor glede. Okkupasjon var over. Og endelig har den viktigste sabotasjeorganisasjonen under okkupasjonen, Osvaldgruppa, fått sin rettmessige heder.

Over kan du se forsiden til det første nummeret av Transportarbeideren i det frie Norge i 1945. Ingen skulle være i tvil om at friheten var vendt tilbake etter fem år under fremmed åk.

Hyllest til de falne

Diktet under sto i Transportarbeideren nr. 1-1945, under bilder av seks tillitsvalgte som falt under krigen

De kjempet for Norge, og stupte en dag
som menn på sin post da det gjaldt -.
De bar jo en tro, på sitt land i sitt blod
og for det ga de livet og alt -.
   For sitt land ga de alt som en nordmann kan gi,
   men et minne skal leve hos oss.
   Deres glød, deres tro, slik i striden de sto
   til de stupte i sammenbitt tross -.
Deres minne skal leve i hjerter og sinn
så lenge vårt Norge er til -.
Så lenge det gror i den vårvarme jord
skal de gi oss sin hellige ild.
   Deres navn skal vi høre i skogenes sus
   og i bølgenes slag mot vår kyst -.
   Deres død skal ei glemmes, fra slekt og til slekt
   den gjemmes i sorg og i lyst.
Deres navn skal stå risset i trefarget flagg
som en fakkel med lysende makt -.
Et kors som er tro, mellom felter av blod
skal stålsette framtidens vakt.
                           Gunnar Frøishagen

Hyllest til Osvaldgruppa 70 år etter

Endelig fikk den viktigste sabotasjegruppa i Norge under den andre verdenskrig (1940-1945) sitt velfortjente minnesmerke. Osvaldgruppa, som ble ledet av Asbjørn «Osvald» Sunde, har helt fram til i dag blitt forsøkt tiet i hjel. Men endelig, 1. mai ble minnesmerket avduket der det skal stå foran Oslo S.

KnusNazismen-5

Minnesmerket over Osvaldgruppa kom trygt på plass 1. mai. Kunstneren Bjørn Mellbye Gulliksen har laget minnesmerket. Foto: Jan Erik Østlie

GLIMT FRA 2. VERDENSKRIG

Fri Fagbevegelse

Fri Fagbevegelse er i dag det viktigste nettstedet for faglig kamp og arbeidsliv. Navnet har de fra den illegale avisa som ble gitt under krigen.

Per Lie (bror til Haakon Lie) var sekretær i Oslo Transportarbeiderforening, og en drivkraft i illegalt arbeid under naziokkupasjonen. Bladet Fri Fagbevegelse ble startet opp tidlig under krigen, og med Per Lie som ansvarlig for den tekniske produksjonen. Avisens første utgaver ble laget på kontoret til Oslo Transportarbeiderforening, og senere på Transportarbeiderforbundets kontor.

Per Lie, ble sammen med andre som drev med illegal avisutgivelse, arrestert og mishandlet av Gestapo i februar 1942. Hele 122 personer som arbeidet med «Fri Fagbevegelse» ble arrestert, men avisen fortsatte å komme ut helt til krigen sluttet. Per Lie opplevde ikke freden, han døde av tyfus i konsentrasjonsleiren Dachau 5. mars 1945.

2vk Fri Fagbevegelse

Fri Fagbevegelse startet å komme ut under krigen. Som vi kan se av denne utgaven for 4. mai 1945 var det ikke et veldig påkostet produkt.

Kamuflasje

«Bryggearbeiderne i Oslo kom i konflikt med tyskerne alt 8. april. På Sjursøya lå en tysk båt og losset kullbriketter, men arbeidet ble stanset da kapteinen ikke ville betale den omforente prisen. Dagen etter gikk tyske tropper i land fra skipet der kullbrikettene bare hadde vært kamuflasje. Noe liknende skjedde også i andre havnebyer.»

      Sitert fra Transporten i hundre, Finn Gustavsen

 Lommelykt

«Hvert bud vil få utbetalt et engangsbeløp på kr. 3,- til lommelykt. Budene vil da ha plikt til å bruke lommelykt i rute. Vedlikehold, fornyelse etc. er firmaet uvedkommende»

      Brev fra Aftenposten til avisbudklubben i oktober 1941

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s