Avslør dobbeltspillet til NHO

Standard

Politiaksjon 1.6.2015

NHO vil fortsette korstoget mot havnearbeiderne, sjøl om de taper i Arbeidsretten.

Samtidig som et dusin bryggearbeidere ble innbragt av politiet på mandag, startet Arbeidsretten behandling av en havnearbeidersak om Tromsø som fortsetter i dag.

Frifagbevegelse.no hadde følgende tittel og ingress på en artikkel i går: «Er det streikebryteri på havna i Tromsø? Eller frasier havnearbeiderne seg bare fortrinnsretten til losse- og lastearbeid om de går ut i streik?»

Les hele artikkelen.

På nettsida til Arbeidsretten står det at det behandles en sak som skal avgjøre en «tvist vedr. tolkning av fortrinnsrettsbestemmelsen i Sør- og Nord-Norge avtalen i forbindelse med sympatistreik.»

Uansett er det spennende hva retten vil komme fram til. Saken er viktig for bryggearbeiderne i Tromsø, og for alle andre bryggesjauere. Men hva vil egentlig NHO gjøre om de taper denne saken?

Advokat og forhandlingsleder Thor Chr. Hansteen i NHO Logistikk og Transport hevder i avisa iTromsø 29. mai at LO har endret sin påstand på viktige punkter under forberedelsene til saken. Det må han gjerne mene og fortelle om, men det hadde jo vært fint om han fortalte hva som er endret også da.

Her kan du lese hele artikkelen.

Men det er VIKTIGERE hva han hevdet videre i intervjuet:

«Det som nå skal avgjøres er spørsmål av mer tariffteknisk art».

Av mer tariffteknisk art, sier denne NHO-advokaten. Arbeidsrettssaken dreier seg altså om spørsmål av mer tariffteknisk art, ifølge Thor Chr. Hansteen.

Er streikebryteri, fortrinnsrett og sympatistreik «av mer tariffteknisk art?» Nei! Sjølsagt er det ikke det. Hansteens uttalelse er så klar og tydelig at den ikke er til å misforstå:

NHO vil bry seg null og niks om denne dommen om Arbeidsretten går dem imot. De vil rett og slett ikke ta hensyn til den.

Thor Chr. Hansteen er ikke en hvilken som helst person.

Han sitter helt sentralt i NHO-systemet og forhandler havnesaker. Han er en helt sentral person for NHO som var med å utarbeide strategien til Oslo havn KF om hvordan de skulle kvitte seg med bryggesjauerne. Thor Chr. Hansteen har mange års erfaring med å undergrave bryggearbeidernes tariffavtaler.

Thor Chr. Hansteen og NHO snakker med to tunger og vil aldri gi seg med å angripe bryggearbeiderne sjøl om de taper i Arbeidsretten. De vil fortsette korstoget.

Bare mer og sterkere solidaritet og støtte fra hele LO kan slå NHO tilbake.

Begge bildene er fra mandagens politiaksjon mot bryggearbeiderne og er tatt av Roar Langaard.

Politiaksjon 2 1.6.2015

One thought on “Avslør dobbeltspillet til NHO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s