Politiaksjon mot streikende bryggearbeidere

Standard

Streikebryteri-129

12. juni 2014 var en mørk dag for streikende bryggesjauere i Norge. Politimester Sæverud i Tromsø beordret rydding av streikevakter på havna i Tromsø.

Flere bilder underartikkelen. Alle bildene er tatt av Jan-Erik Østlie.

I dag, for ett år siden, 12. juni 2014 ble 41 streikevakter taua inn og bøtelagt på havna i Tromsø. Vi blokkerte transportbedriften Nor Lines slik at de ikke fikk lossa og laste nordgående hurtigrute.

Vi som blokkerte var bryggesjauere fra Tromsø som i mer enn et halvt år hadde vært i sympatistreik, havnearbeidere fra andre havner i Norge, faglige tillitsvalgte fra flere bransjer og andre. Felles for oss var at vi støtta sympatistreiken i Tromsø og Transportarbeiderforbundets krav om tariffavtale i Risavika Terminal.

Sist vi hadde vært på solidaritetsmarkeringer i Tromsø, i dagene 26. til 28. mai, ble vi møtt av politiet som brukte en midlertidig forføyning fra Nord-Troms tingrett mot oss. NHO og Nor Lines hadde fått retten med på å forby Norsk Transportarbeiderforbund og 13 navngitte bryggesjauere og faglige aktivister å aksjonere og blokkere disse dagene. Ingen av de dømte fikk uttale seg for retten før dommen falt.

Dette rettslige overgrepet kan du lese mer om: Rettslig overgrep

Lærdommen fra aksjonen i slutten av mai var altså at NHO og Nor Lines var troende til det meste. Det verste var likevel at de hadde fått med seg tingretten i Nord-Troms på å sette helt uholdbare grenser for streikende arbeidere og deres støttespillere sin rett til å stanse streikebryteri under en arbeidskonflikt, og til å sette fundamentale demokratiske rettigheter ut av spill.

Dette kunne vi ikke godta. Det ble derfor tatt et initiativ til at neste aksjon, 12. juni i 2014, ikke skulle annonseres offentlig. Vi skulle komme uanmeldt og overraskende til Prostneset, som kaiområdet heter.

Om lag 40 prosent av oss var fra Tromsø, rundt 60 prosent var tilreisende fra mange kanter av landet. Vi ønsket ingen konfrontasjon, verken med streikebrytere eller politi. Vi ville bare gjennomføre en aksjon mot en bedrift som brukte streikebrytere, og hindre dem i å gjøre jobben til bryggesjauerne i Tromsø. Men vi var helt enige om en ting: Denne gangen skulle vi ikke finne i oss å forlate området når politiet ba oss om det. Vi ville markere vår rett til å stanse streikebryteri og hindre en bedrift i å fortsette som om ingenting hadde skjedd etter at de var rammet av en fullt lovlig sympatistreik. Vi ville ikke finne oss i at politiet villig lot seg bruke i en arbeidskamp på bedriftens og NHOs side.

I løpet av tre timers blokade hadde politiet fjernes oss, og satt oss på glattcelle. Enda et par timer seinere var vi sluppet fri med beskjed om at vi ville få bøter på 4.000 kroner. Ingen av oss godtok dette, og Nord-Troms tingrett dømte oss til bøter på 5.000 kroner for å ikke ha etterkommet politiets pålegg. En anke til lagmannsretten ble avvist behandlet, og nå er det ingen annen utvei enn å betale bøtene.

Politiaksjonen i Tromsø 12. juni 2014 var lite ærefull. Nord-Troms tingrett viste samme dårlige takter. Fagorganiserte fikk seg en lærdom som aldri kan aksepteres.

Under er det mange bilder fra politiaksjonen på kaia i Tromsø 12. juni 2014. Alle er tatt av Jan-Erik Østlie. Vi takke så mye for at vi kan bruke bildene hans.

Streikebryteri-5a Streikebryteri-10a Streikebryteri-16a Streikebryteri-19 Streikebryteri-22a Streikebryteri-24a

Streikebryteri-47 Streikebryteri-61 Streikebryteri-80 Streikebryteri-84 Streikebryteri-97 Streikebryteri-114Streikebryteri-131 Streikebryteri-189 Streikebryteri-196 Streikebryteri-198 Streikebryteri-220 Streikebryteri-246 Streikebryteri-278 Streikebryteri-323

One thought on “Politiaksjon mot streikende bryggearbeidere

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s