Taktisk snikksnakk

Standard

Streikebryteri-5a

Verken Transportarbeiderforbundet eller LO stilte seg bak blokaden av Nor Lines i Tromsø torsdag 12. juni i fjor. Begge organisasjoner tok avstand fra blokaden og hevder den er ulovlig.

Denne artikkelen ble skrevet for ett år siden og publisert på frifagbevegelse.no. Legger den ut her på bloggen fordi innholdet fortsatt er like aktuelt.

Nor Lines, NHO og politiet, som fjernet aksjonistene med tvang og ga 4000 kroner i bøter til 41 personer, kan hevde at fagbevegelsen sentralt tar avstand til blokaden.

Både Transportarbeiderforbundet og LO har lenge vært helt tydelig på at Nor Lines i Tromsø driver streikebryteri. Og begge organisasjonene er så sikre i sin sak at de krever at saken blir behandlet og avgjort som hastesak i Arbeidsretten. (Saken kom aldri opp i Arbeidsretten.)

Å hindre streikebryteri har i all tid vært sjølsagt for fagbevegelsen og fagorganiserte. Det er det også for havnearbeiderne i Tromsø og støttespillerne fra hele Norge. Det er derfor god grunn til å spørre hvorfor Transportarbeiderforbundet og LO gir NHO rett i deres påstand om at blokaden på Tromsø havn er ulovlig?

Det kan sjølsagt være så enkelt at Transportarbeiderforbundet og LO er saklig enig med NHO. Men det tror ikke jeg.

Som kjent er det fredsplikt i Norge mellom tariffoppgjørene annethvert år. Det er regulert i arbeidstvistloven og Hovedavtalen. Her blir arbeidsgivernes styringsrett slått fast. Transportarbeiderforbundet, LO og andre deler av fagbevegelsen har dermed i periodene mellom tariffoppgjør såkalt resignasjonsplikt. Det betyr at når NHO sier at noe er ulovlig må fagbevegelsen legge seg flat og si seg enig med NHO hvis de vil unngå søksmål og mulige erstatningskrav i millionklassen. Så ille er det norske systemet! Resignasjonsplikten binder fagbevegelsen på en helt uakseptabel måte.

Ved krav om tariffavtaler er det kamprett. Da gjelder ikke resignasjonsplikten. Men for NHO er det enkelt: De kan bare bestride lovligheten av en blokade slik som i Tromsø, og så må fagbevegelsen resignere. Slik fungerer det norske systemet.

Havnekonflikten viser at LO og fagbevegelsen må avvise den tvangstrøya som er pålagt dem gjennom resignasjonsplikten. Vi trenger andre metoder i kampen mot arbeidsgivernes aggressive angrep på fagorganiserte i kamp for tariffavtale, og NHOs strategi for å svekke fagbevegelsen. Mens vi venter på et linjeskifte må vi regne med slike utspill fra ledelsen i fagbevegelsen sånn at ikke arbeidsgiverne får kloa i et eneste øre av medlemmenes penger.

Havnearbeidere og andre fagorganiserte som tar kampen for tariffavtale og faglige rettigheter må fortsette kampen mot streikebryteri og andre angrep uten å la seg forvirre av taktiske utspill fra ledelsen i fagbevegelsen.

Arbeidsfolk i kamp må stole på seg sjøl, og gjennomføre tiltak som vil føre fram til seier.

Artikkelen i frifagbevegelse.no kan du lese her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s