Da LO-medlemmene tok grep

Standard

Tre streikende fra Kristiansand

Tariffoppgjøret i 2000 bør være obligatoriske studier foran alle framtidige tariffoppgjør. Om ikke vil LO-ledelsen snart kunne glømme fortida, og gjenoppleve medlemmenes vrede fortere enn vi kan tenke oss.

Kanskje har aldri resultatet av en mekling som LO-ledelsen har anbefalt blitt sa sabla ned av medlemmene som ved tariffoppgjøret i 2000. Medlemmene sa så tydelig ifra at ledelsen i LO måtte krype til korset, og skaffe et dramatisk bedre resultat enn det de først anbefalte.

Bildet over: Havna i Kristiansand var hermetisk lukka under streika i 2000. Det sørget streikevaktene Anund Haugland (tv), Roy Pedersen og Jan Robert Fudge. Foto: Terje Marøy

Oppgjøret var samordnet. Resultatet som ble anbefalt av flertallet i forhandlingsutvalget, og sendt ut til uravstemming så slik ut:

  • 75 øre i generelt tillegg. Ingenting i mellomoppgjøret 2001.
  • Lavlønnstillegg på kr. 1,25 for dem som lå under 87 prosent av industrisnittet. Kr. 1,- for dem som lå mellom 87 og 92 prosent.
  • Femte ferieuke innføres med en dag i 2001 og tre dager i 2002.
  • Tre års avtaleperiode (mot to år som det var lang tradisjon for).

Forbundsleder Per Østvold i Transportarbeiderforbundet sa følgende til Dagens Næringsliv om forslaget:

«Resultatet av oppgjøret er at lederlønninger, aksjeutbyttene og dermed forskjells-Norge, vil fortsette å vokse. Avtalen er dessuten et gedigent magaplask når det gjelder etter- og videreutdanning. Mange av våre medlemmer har et lavt utdanningsnivå, og denne reformen er viktig for oss.»

Sammen med Østvold var det tre andre forbundsledere som anbefalte sine medlemmer å stemme nei til forslaget som var meklet fram. De tre var lederne i Hotell- og Restaurantforbundet, EL&IT-forbundet og Næring og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet. Resten av forbundslederne anbefalte forslaget sammen med LO-ledelsen.

Reaksjonene mot forslaget blant medlemmene i LO var kraftig og det ble mobilisert for et nei-flertall i uravstemminga. LO-leder Yngve Hågensen og resten av ledelsen dro til Sør-Afrika og overlot arenaen til opposisjonen, sjøl om det er ganske klart at det ikke hadde endret mye om de hadde holdt seg hjemme.

«Det er deilig å se at LO fortsatt er en potent organisasjon.» Ståle Torp

Medlemmene i alle forbundene, bortsett fra i Ledelse og Teknikk, sluttet opp om de fire i mindretallet. Nei-flertallet var på hele 64,3 prosent, i Transportarbeiderforbundet stemte hele 82,5 prosent nei til meklingsforslaget. Også i andre forbund var nei-flertallet enormt. To eksempler: EL&IT (82,6 prosent), Hotell og Restaurantforbundet (82,2), NNN (79,3).

Resultatet ble storstreik med mer enn 100.000 medlemmer. Aktiviteten var stor, og allerede etter seks dager i streik ble det lagt fram et nytt og klart forbedret forslag som også de fire forbundslederne som først hadde sagt nei kunne anbefale.

Per storfornøyd etter nytt forslag

Sjøl om han ikke er i fokus i bildet ser vi en strålende fornøyd forbundsleder Per Østvold da et nytt tarifforslag var ferdig 9. mai 2000 klokka 0400. Bak ser vi forbundsleder Jens Hoel i Hotell og Restaurantarbeiderforbundet.

Det generelle tillegget ble doblet til kr. 1,50, lavlønnstillegget ble mer enn doblet, ferieavtalen ble forbedret, avtaleperioden ble kuttet med ett år til de vanlig to åra. I tillegg kom det til en avtale om etter- og videreutdanning.

Ingen, – verken streikende, presse, arbeidsgivere eller LO-ledelsen, kunne oppsummere streiken og det påfølgende resultatet som annet enn en stor seier for medlemmene i LO. Ledelsen i LO og de fleste forbundene hadde blitt satt på plass gjennom ursavstemminga. Men de hadde også tatt utfordringa og levert et nytt resultat som medlemmene kunne godta. Det ble da også et solid ja-flertall i uravstemminga over det nye forslaget.

Tariffoppgjøret i 2000 bør være obligatoriske studier foran alle framtidige tariffoppgjør. Om ikke vil LO-ledelsen snart kunne glømme fortida, og gjenoppleve medlemmenes vrede fortere enn vi kan tenke oss.

«Den som glømmer fortida, er dømt til å gjenoppleve den.» Georges Santayana

One thought on “Da LO-medlemmene tok grep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s