Visergutter «med mot og vilje»

Standard

Transport 3-1935 (2)

Visergutter er en utdødd yrkesgruppe. De er ikke lenger å se i byenes gater der de syklet rundt med småpakker og regninger til butikkenes og andre bedrifters kunder

Oftest var det unge gutter som hadde en jobb etter skoletid, eller som jobb fram til de fant noe annet og bedre. Sjøl var jeg visergutt etter skoletid i en bokhandler i Storgata i Oslo tidlig på 1960-tallet. Det var viktige lommepenger å tjene på et par timers jobb på ettermiddagen. Lekser var det ikke så nøye med.

På en liknende sykkel som på bildet over brukte jeg også som visergutt.

På 1930-tallet var arbeidsløsheten stor og mange unge gutter jakta inntekter for å bidra til en skranten familieøkonomi. Noen timer og dager som visergutt ga noe inntekt. I 1935 var denne yrkesgruppa så stor at Oslo Transportarbeiderforening (OTF) gjennomførte en offensiv for å organisere viserguttene til foreningen. Og de ville fagorganisere seg.

Det var ikke bare å melde seg inn i fagforeningen på den tida, men da dørene åpnet seg i transportarbeiderforeningen tok det bare en måned før 30 visergutter hadde organisert seg.

Som vi kan se av forsida på medlemsbladet i OTF (under) var visergutter et satsingsområde. Bladet skrev også om viserguttene i Transport nr. 3-1935: «Nu gjelder for oss å ta op arbeidet for dem. De er jo utbyttet i en forferdelig grad.»

Viserguttsang

(Melodi: Vi er de første rekker)

Den hele dag vi farer

på cyklen gjennem by´n.

Og bringen alskens varer

fra Majorstu´n til Bryn.

Vi er en kuliskare

som sliter kroppen trett og svett.

Men nu vil vi oss samle

til kampen for vår rett.

Så ofte har vi bukket

og bedt om mere lønn,

og bare tidd og sukket

når avslått blev vår bønn.

Men nu har livet lært oss

at bønner duer ikke, gett.

Nu vil vi reise kravet

og kjempe for vår rett.

Slutt dere sammen, gutter.

Vi også er en makt,

når vi oss sammen slutter

og alltid står på vakt

for lønns- og arbeidsvilkår.

Vi kjemper for vår klasses sak.

Slutt deg til vår forening.

Alene er du svak.

Vår klasse skal oss finne

til klassekamp beredt.

Og sammen skal vi vinne

frem til vår klare rett.

Vi er en tropp av klassen

som går i takt med klassens hær.

Vi eier mot og vilje

og vi blir fler og fler.

Sangen er hentet fra TRANSPORT, ORGAN FOR Oslo Transportarbeiderforening. Tekstforfatter Ukjent.

Transport 3-1935

One thought on “Visergutter «med mot og vilje»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s