Streikende havnearbeidere, sjåfører og politi

Standard

Barn på havna 13.8.2015

Bryggearbeiderne i Oslo beholdt roen, og lot seg ikke provosere da sjåfører fant seg andre veier ut fra Yilport i Oslo havn.

Under hele den mer en sju måneder lange konflikten på Oslo havn, der det tyrkiske selskapet Yilport nekter å inngå tariffavtale med bryggearbeiderne, har enkelte sjåfører gitt uttrykk for sin forbannelse mot de streikende.

I går, torsdag 13. august, toppet det seg ved at en sjåfør prøvde å kjøre ned streikevakter. Les Bryggesjauere forsøkt påkjørt under havneblokade i Radikal Portal

Ikke bare var det en enkelt sjåfør som prøvde å kjøre ned streikevakter, men det ble også brukt mer raffinerte metoder for å bryte blokaden og komme seg ut av terminalen: «Haha där fick ni era strejkmongon, vi lyfte bort staketet ock körde ut bakvägen», skrev en av sjåførene på facebook i går. Se illustrasjon.

Facebook 13.8.2015

Det er nødvendig å understreke at det er enkelte sjåfører som agerer på denne måten, sannsynlig er det bare et lite mindretall som ønsker seg bryggesjauerne dit pepperen gror. Heller ikke er det sånn at norske sjåfører er «snille», mens utlendingene er verstingene. Tvert imot er bryggearbeiderne møtt med mye sympati fra sjåførene som kjører til og fra Oslo havn.

Hvorfor agerer enkelte sjåfører på denne måten? Noen er sikkert mot streik av prinsipp, andre av politiske grunner. Omtrent som ellers i samfunnet. Men et viktig tilleggsmoment er nok at sjåførenes lønn er avhengig av at hjulene går rundt på bilen. Enten i form av turpris, antall konteinere som blir kjørt, eller en eller annen form for akkordkjøring. Kanskje blir noen timebetalte sjåfører trukket i lønn når de står stille.

Er det bare for sjåfører å «lyfte bort staketet» for å komme seg fram på Oslo havn? Eller vil det få noen konsekvenser for de «som tar seg til rette» på denne måten? At ledelsen i Yilport er fornøyd med sjåføraksjonen i går tar jeg for gitt. At også NHO applauderer på bakrommet er også svært sannsynlig, de vil jo ha bort bryggesjauerne fra alle havner i dette landet.

Havnearbeiderne i Oslo er åpne på når de aksjonerer. Kanskje var det derfor ledelsen i Oslo havn KF var til stede under aksjonen i går. Jeg regner med at aksjonen for å «lyfte bort staketet» og kjøre ut bakveien ble observert. Og lurer på hva ledelsen i havna mener om dette. Fra før veit vi at ledelsen i Oslo havn KF jobber for å få bryggesjauerne bort fra havna. Men er det sånn at de mener alle metoder kan brukes for å oppnå dette målet?

Og det er grunn til å spørre om politikerne som sitter med makta i Oslo er fornøyd med at det kommunale foretaket på havna, med et styre som er oppnevnt av politikerne, er med på å undergrave bryggearbeidernes kamp for tariffavtale.

Havnearbeiderne lot seg ikke provosere i går, sjøl om deres motstandere nok hadde et håp om det. Det at de 40 bryggearbeiderne og deres støttespillere beholdt roen gjorde at situasjonen ikke utartet.

Politiet var tilstede under aksjonen, slik de har vært på de fleste aksjonene på brygga i Oslo, og brukte ikke anledningen til å kreve blokaden opphevet. Det er bra. De kunne med egne øyne registrerte det som skjedde, og så sjøl hvem som prøvde å skape en situasjonen som kunne eskalere konflikten.

Havnearbeidernes kamp er viktig for hele fagbevegelsen. Det har vi sett mange ganger siden den startet for snart to år siden. Provokasjonen på Oslo havn i går viser oss at det er nødvendig at støtten og solidariteten i fagbevegelsen blir enda sterkere.

SOLIDARITY WITH THE DOCKERS!

2 thoughts on “Streikende havnearbeidere, sjåfører og politi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s