Seige bryggesjauere holder stand

Standard

Havnearbeidermarsjen_2015_ 11

Bryggearbeiderne er seige. Fortsatt holder de stand i Norges lengste konflikt på 70 år, og kan snart markere to-årsdag. Denne høsten har gitt flere gode opplevelser.

I Tromsø har det i flere uker klart at det nye flertallet i kommunestyret støtter havnearbeidernes rett til havnearbeidet på byens havn. Avtalen som de tre partiene, Arbeiderpartiet, Rødt og SV, var tydelig på at internasjonale avtaler skal respekteres og gjelde i byen: «Samarbeidspartiene skal sørge for at havnearbeiderkonvensjonen, ILO 137, følges.» Fin støtte til bryggearbeiderne, og en klar melding til bedriftene på kaia, og ikke minst til havnesjefen og politiet i byen.

Bildet over er fra en av de 19 havnearbeidermarsjene som ble gjennomført i Oslo under valgkampen i høst.

Nå er avtalene mellom de fire partiene i Oslo også offentliggjort, og meldingene derfra er like klare. Den kommende byregjeringslederen i Oslo, Raymond Johansen, har helt tydelig slått fast at ILO-konvensjon 137 helt klart skal følges i Oslo havn. Enda klarere er det slått fast i avtalen som er inngått mellom Rødt og de tre partiene i byregjeringa, Ap, MDG og SV: «Disse partiene er enige om at Oslo skal følge ILO-konvensjon nr. 137. Disse partiene vil ikke gjøre Oslo Havn KF til aksjeselskap.»

I Oslo er det helt nødvendig med et skifte i det sittende havnestyret, som må få et flertall som jobber for ny drift i tråd med den nye politiske flertallet i Oslo. Dagens styreleder, Bernt Stilluf Karlsen, som i alle år har vært en pådriver for å få bort bryggearbeiderne, må skiftes ut. Vi er helt enig med nestlederen i Oslo Bryggearbeideres Forening, Tommy Torgersen, som krever en ny ledelse i Oslo havn KF.

Det som skjer i Tromsø og Oslo er positivt for alle havnearbeiderne i Norge, og kanskje jobbes det også i andre byer for å få havnepolitikken inn i samme spor.

At landsmøtet i Fellesforbundet nå i oktober bevilget 500.000 kroner til havnearbeidernes kamp er også et positivt tegn. Sammen med Arbeidsrettsdommen i august som slo fast at fortrinnsretten i ILO-konvensjon 137 fortsatt gjelder ved lossing og lasting av båter i norske havner, gir det tro på at kampen vil bære frukter. Glemmes må heller ikke det enstemmige vedtaket Transportarbeiderforbundets representantskap som samlet seg om en strategi for den videre kampen i norske havner.

Det har altså vært mye positivt for havnearbeiderne i høst. Oddsen har bikket klart i bryggearbeidernes retning, og gir større tro på at kampen kan vinnes. Men fortsatt vil det ta tid før NHO tar til vettet og inngår avtaler som er nødvendig. Kanskje den vanskeligste nøtta å knekke ligger i Mosjøen der de 17 bryggearbeiderne har vært ulovlig utestengt fra jobben sin siden mai i fjor.

Konfliktene i havnenorge henger sammen, og er neppe mulig å løse hver for seg. Hvis så skjer kan resultatet fort bli at noen bryggesjauere står igjen med svarteper, og blir et nummer i de arbeidsløses rekker. Det kan ikke aksepteres.

NHO er den harde nøtta. Det er der strategien er lagt for å kvitte seg med bryggearbeiderne. Det er derfor NHO som må endre linje, og trekke seg tilbake fra sitt offensive spill for å kvitte seg med bryggearbeiderne. Jeg har ikke glemt Holship i Drammen (som ikke har fått lossa en kolli i løpet av boikotten) som er med i Bedriftsforbundet. Heller ikke har jeg glemt det tyrkiske selskapet Yilport som er en uorganisert bedrift, og som overtok konteinerhåndteringa i Oslo havn 1. februar i år. Også kampen for tariffavtale i disse havneselskapene må finne sin løsning.

Men: Det er NHO som er den ideologiske pådriveren og drivkrafta for å knekke bryggearbeiderne og deres tariffavtaler. Det er NHO som går i spissen for sosial dumping og fagforeningsknusing.

Derfor kan havnearbeidernes kamp fortsatt vare lenge. I mars/april neste år er det tariffoppgjør. Da er alle tariffavtalene i spill. Det er NHOs valg å finne løsning før den tid, eller gamble på enda mer fasttømra fronter ved neste års tarifforhandlinger.

SOLIDARITY WITH THE DOCKERS!

4 thoughts on “Seige bryggesjauere holder stand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s