Gi en skjerv til bryggesjauerne

Standard

ILO 137 må følges

Bryggearbeiderne har vært i konflikt i snart to år. I dag er 60 av dem utestengt fra jobben sin; i Tromsø, i Mosjøen og i Oslo. Send dem en økonomisk hilsen.

Seige bryggesjauere holder ut. Og de markerer seg.

I Tromsø er havnearbeiderne fortsatt i sympatistreik, som de har vært siden desember 2013. I mai 2014 ble havnearbeiderne i Mosjøen ulovlig utestengt fra jobbene sine, det er de fortsatt. I Oslo kjemper havnearbeiderne for tariffavtale med Yilport, det har de gjort siden 1. februar i år. Og siden mai har Oslos bryggearbeidere vært ulovlig utestengt fra mange bedrifter som de har tariffavtale med, og som gjelder fram til 1. april neste år.

På landsmøtet sitt nå i oktober bevilget Fellesforbundet 500.000 kroner til Transportarbeiderforbundet og havnearbeidernes kamp. En flott bevilgning som jeg regner med at de andre fagforbundene både i LO og andre følger opp.

En konflikt koster penger, både sentralt og lokalt!

Lokalt trengs penger til ymse aktiviteter som demonstrasjoner, aksjoner, blokader med mye mer. Derfor oppfordres fagforeninger, arbeidsplassklubber og gjerne enkeltpersoner til å bidra med små eller litt større beløp til de bryggearbeiderklubbene der medlemmene er i konflikt. Klubbene i Oslo, Mosjøen og Tromsø er enige om å dele seg imellom etter hvor mange medlemmer som er i konflikt.

Bevilgninger/pengestøtte kan settes inn på kontoen til Oslo Bryggearbeideres Forening (OBF): 9005.69.00607. Merk betalingen med: Lokal støtte.

Fagforeningsknusern_29.10.15

One thought on “Gi en skjerv til bryggesjauerne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s