To år i kamp – det er lenge det

Standard

Oslo havn oktober 2015

I dag, 1. november, er det to år siden havnekampene i Norge startet. Hvorfor har de vart så lenge?

Det er dessverre ingen grunn til å tro at det vil komme til en løsning i morra, eller i nærmeste framtid.

Bildet er over er fra Oslo havn.

Sannsynlig kunne ingen, ikke en gang dem med den største fantasi, tenke seg at boikotten Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) startet mot Risavika Terminal skulle holde på så lenge. NTF hadde ikke noe valg for to år siden, da bedriften i Risavika nektet å inngå tariffavtale. Forbundet har fortsatt ikke annet valg enn å fortsette kampen.

Etter at konflikten startet 1. november 2013 har den ballet på seg, med åpne konflikter i mange havner.

Først i Tromsø og Mosjøen der havnearbeiderne ble tatt ut i sympatistreik for å støtte oppunder kravet om tariffavtale i Risavika. I Tromsø er politi og rettsvesen satt inn mot de streikende for å verne streikebryteriet satt i verk av NorLines. I Mosjøen ble havnearbeiderne utestengt fra jobbene sine i mai 2014 etter at de protesterte mot Mosjøen Industriterminal som holdt tilbake lønna deres. Også i Mo i Rana er havnearbeiderne hersja med, og i Drammen nekter Holship å inngå tariffavtale.

I Oslo kom den åpne striden til syne tidlig på nyåret 2015. Det tyrkiske selskapet Yilport, som vant anbudskampen om konteinerhavna og startet opp fra 1. februar, nektet å inngå tariffavtale med bryggearbeiderne, som dermed mistet om lag 60 prosent av arbeidet sitt. I mai sluttet de andre arbeidsgiverne i Oslo havn, som har tariffavtale med havnearbeiderne fram til neste år, også å bruke dem. Ytterligere 30 prosent av arbeidet ble borte.

Les også: Seige bryggesjauere holder stand

Kampen mot bryggearbeiderne i Norge er planlagt. Det er lagt en strategi for å bli kvitt en yrkesgruppe som står i veien for massiv sosial dumping til sjøs og land.

At angrepene er planlagt er godt dokumentert i strateginotatet som ble vedtatt i Oslo havn KF i desember 2012, det politisk oppnevnte styret som forvalter Oslo kommunes eierinteresser i Oslo havn. Strateginotatet ble ikke avslørt før et år seinere. I tillegg til at toppene i Oslo havn var med på å utforme strateginotatet, var også tre sentrale aktører med fra arbeidsgiversida: Daværende administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, Tom Rune Nilsen, forhandlingsleder i samme NHO-forening, Thor Christian Hansteen, og ikke minst Oluf Moen, som både er daglig leder i Dampskipsexpeditørenes Forening (Dampen) og daglig leder i selskapet der bryggearbeiderne er ansatt. NHO stilte altså med toppfolk.

Fire sitater fra strategidokumentet:

«…stoppe overtidsarbeidet for bryggearbeiderne for på den måten å presse fram en forhandlingsløsning.»

«Gjennom prising av ulike oppdrag kan Dampen sørge for at det blir mindre arbeid, da i første omgang terminalarbeid, for bryggearbeiderne.»

«…vurderer om framtidige kontrakter med operatører på Sjursøya kan formuleres slik at fortrinnsretten til bryggearbeiderne ikke vil gjelde når vi skal over dit.»

«…hva skal til for at den nye virksomheten ikke skal «arve» tariffbestemmelsene om fortrinnsrett.»

Ingen tvil om at angrepet på bryggearbeiderne var godt planlagt. Motkreftene var og er sterke. NHO har en helt klar strategi med mål om å kvitte seg med både havnearbeiderne og deres tariffavtaler langs hele den lange norskekysten!

Les også: Gi en skjerv til bryggesjauerne.

Men hvorfor vil NHO, redere og andre aktører i havne-Norge bli kvitt havnearbeiderne? Det enkle svaret er at havnearbeiderne er som stein i maskineriet for kapitalen!

Men la oss være mer konkret.

  1. ILO-konvensjon 137, som sikrer fortrinnsretten til bryggearbeiderne, er NHO og andre møkka lei. Den setter grenser både for styringsretten og profittjaget. Ikke minst stikker den kjepper i hjula for storstilt sosial dumping, både på sjøen og land.

ILO-konvensjon 137 ble ratifisert av Norge i 1974.

2. Et resultat av ILO-konvensjonen er at bryggearbeiderne er så godt som 100 prosent fagorganisert, noe som gjør dem sterke på arbeidsplassen. Samtidig er havnearbeiderne ansatt i et losse- og lastekontor som er avtalt opprettet i tariffavtalen mellom NHO og Transportarbeiderforbundet. Losse- og lastekontorene er såkalt non-profitt-bedrifter. Bryggesjauere gir altså ikke overskudd. Det liker arbeidsgiverne svært dårlig.

3. Havnearbeiderne representerer kontinuitet og ekspertise. Jobben deres er å losse og laste mange ulike skip med ulik last, noe som krever stor kunnskap og innsikt både i maskiner og gods. Denne spesialiseringen gjør havnearbeiderne til høyt kompetente fagarbeidere.

Uten disse fagfolkene på havnene vil sikkerheten i havnene reverseres, og mindre trygge arbeidsplasser bli en realitet. Bryggearbeiderne står i veien for mer fleksibilitet som vil undergrave det helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som er bygd opp gjennom mange tiår.

4. Bryggearbeiderne har helt siden 1948 spilt en viktig rolle i kampen for ordnede lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk. Det er derfor ikke uten grunn at redere verden over ønsker bryggesjauerne dit pepper´n gror. Havnearbeiderne har vært dem som har stått for den fysiske og faktiske blokaden av skip når det har vært nødvendig for å få til tariffavtale om bord i en båt. Havnearbeiderne har vært helt avgjørende og sentrale i kampen mot underbetaling, undertrykking og sosial dumping til sjøs.

Solidaritet har vært, og er fortsatt, en viktig del av jobben som bryggearbeider.

—–

Kampen bryggearbeiderne kjemper er rettferdig. Det er en kamp mellom havnearbeiderne som forsvarer et ordnet arbeidsliv og kjemper mot sosial dumping. Motkreftene ønsker sosial dumping og svekkede tariffavtaler.

Havnearbeiderne forsvarer fagbevegelsens posisjoner og fortjener all mulig støtte og solidaritet. LO og andre deler av fagbevegelsen må bruke sin potensielle makt til å sette NHO og arbeidsgivere på plass. Tida for klassesolidaritet er overmoden.

EN URETT MOT EN ER EN URETT MOT ALLE!

SOLIDARITET MED HAVNEARBEIDERNE!

2 thoughts on “To år i kamp – det er lenge det

  1. Gunnar

    Vet du hva fillipinerne på container båtene tjener? Er vel litt i seneste laget å forhindre sosial dumping der… Ikke påstå at du bryr deg et fnugg om di gutta der

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s