Hvor mange bakholdsangrep skal tåles fra NHO?

Standard

Streikebryteri-278

Transportarbeiderforbundet og NHO var like før jul enige om å inngå tariffavtale for Risavika. Men så stilte NHO nye krav.

Tirsdag 22. desember kunne vi lese i Frifagbevegelse.no at Transportarbeiderforbundet og NHO ennå ikke er blitt enige om en tariffavtale i Risavika Terminal. Forbundsleder Roger Hansen sier han ikke vil gå i detalj på hvorfor det ikke ble enighet i de siste forhandlingene, men at det er ulikt syn på hvordan avtalen kan fases inn på andre havner.

Les hele artikkelen i Frifagbevegelse.no: Fremdeles ikke enige om Risavika

Jeg kjenner ikke detaljene rundt dette, men jeg veit at det ikke er bryggearbeiderne og Transportarbeiderforbundet som vil ha denne avtalen inn på andre havner. Derfor er det ikke vanskelig å skjønne at det er NHO som nok en gang har drevet sitt vanlige uredelige spill, og kommet med nye krav etter at avtalen er ferdigforhandlet. Det blir jo også bekreftet av forbundslederen som sier at selve teksten i overenskomsten er ferdig, og at bransjerådene både for spedisjon og havn i forbundet har godkjent avtalene.

«Utfordringen er at avtalen ikke er tenkt brukt bare i Risavika, men også i andre havner med terminalselskaper der vi har tariffavtaler med medlemsbedrifter i NHO LT», sier Hansen i artikkelen. En bekreftelse på at NHO ikke vil ha enighet om noe som helst i havne-Norge, men fortsette sitt tuskete spill, og angrep på landets bryggearbeidere med uforminsket styrke.

Forhandlingene skal liksom fortsette. Skjønn det den som kan. Jeg gjør det ikke.

Dokumentasjonen på at NHO gir fullstendig faen i inngåtte avtaler og spilleregler blir stadig bedre. Spørsmålet er om hvor lenge dette skal pågå før det reageres med kraftigere midler fra fagbevegelsen. Spørsmålet blir stilt av stadig flere.

Hvor lenge skal Transportarbeiderforbundet og LO agere som om forholdene på norske havner er «normale», og forhandle med en organisasjon som jobber intenst for å utslette en hel yrkesgruppe av medlemmene? Når skal fagbevegelsens toppledelse ta den nødvendige kampen, og gi havnearbeiderne den støtten de fortjener og har krav på?

Jeg spør. Vil noen svare? Eller skal NHO få fortsette sitt uredelige spill?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s