Bløffmakeren Thor Chr. Hansteen i NHO

Standard

Blokade_Tromso_5.1.2015

I et leserinnlegg i avisa iTromsø i ettermiddag kommer advokat og assisterende direktør i NHO Logistikk og Transport med sine sedvanlige løgnaktige påstander.

Les hele innlegget her:

Bildet over er fra blokade mot Norlines i dag, 5. januar 2016.

Et av triksene er å bruke mange ord på en enkel sak. Det får de fleste til å gi opp lesingen og mange til å ta påstandene til Hansteen for god fisk.

Bløff nr. 1 fra leserinnlegget til Hansteen:

«Det viktigste først – Nor Lines begår ikke tariffbrudd: I en enstemmig dom fra Arbeidsretten av 25. august 2015 konkluderes det med at Nor Lines ikke har opptrådt i strid med tariffavtale. Arbeidsrettens dommere består foruten juridiske fagdommere av dommere valgt fra både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden i norsk arbeidsliv. I dommen ga disse dommerne NHO medhold i sin hovedpåstand.  Denne del av påstanden gjaldt det forhold at Nor Lines fritt kan utføre losse- og lastearbeid med egne ansatte på sin private terminal på Skattøra. Tilsvarende gjelder også for Nor Lines anlegg på Prostneset, da dette også er å anse som privat kai.»

Hvorfor Hansteen ikke refererer mer fra dommen er enkelt å skjønne. Det ville nemlig stått beina under det han hevder her. Et lite sitat fra den samme arbeidsrettsdommen viser at Hansteen bløffer: «Nor Lines AS var å anse som den streikerammede bedriften, og fortrinnsretten kan ikke forstås slik at bedriften da sto fritt til å benytte andre uten at dette representerer tariffbrudd.»

Bløff nr. 2 fra leserinnlegget til Hansteen:

«Om sympatistreiken i Tromsø havn er lovlig er ikke sikkert. Arbeidsretten vurderte ikke om sympatistreiken blant losse- og lastearbeiderne i Tromsø er lovlig ettersom det ikke var tema i saken. Lovligheten av sympatistreiken avhenger av om Norsk Transportarbeiderforbunds boikott av bedriften Risavika Terminal AS er lovlig. Dersom boikotten mot Risavika Terminal AS er ulovlig, så er også sympatistreiken i Tromsø i strid med Hovedavtalen og tariffstridig. NHO og Risavika Terminal AS mener at boikotten er ulovlig, og denne tvisten venter på avgjørelse i rettssystemet.»

Det er sjølsagt sikkert at sympatistreiken i Tromsø er lovlig. Det har arbeidsretten slått fast i en dom fra 10 april 2013. Det gjorde også Nord-Troms tingrett i mai 2013. At NHO ikke er enig, og venter på avgjørelse i rettssystemet, gjør jo ikke en streik ulovlig. Dessuten har tingretten i Oslo gitt sin velsignelse til Norsk Transportarbeiderforbunds boikott av Risavika Terminal. Hadde NHO og assisterende Hansteen vært sikker i en sak hadde de sørga for en midlertidig forføyning for å stoppe boikotten og sympatistreiken.

Det Hansteen og NHO mener er at fagbevegelsen og arbeidsfolk skal legge seg flate for det de hevder, og resignere. Det er ikke aktuelt.

Vi har nok en gang fått bekreftet det vi visste om advokat og assisterende direktør Hansteen: Han er en bløffmaker. Tru aldri på det han sier.

Solidarity with the dockers!

Les også: Rettsikkerhet for streikende

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s