Nok et angrep på havnearbeidernes streikerett

Standard

Besøksforbudartikkel fra Tromsø

NorLines og NHO går rettens vei for å hindre streikende i å aksjonere på havna i Tromsø. Det vil de neppe få tingretten med på. Continue reading