Sommerpatruljen – et viktig redskap for organisering

Standard

Sommerpatruljen 1986

På denne tida av året driver LO som vanlig sin Sommerpatrulje, for å avdekke dårlige arbeidsvilkår og organisere unge folk til fagbevegelsen. Det er ingen ny oppfinnelse.

Bussen i bakgrunnen på bildet (over) vakte oppsikt og skapte interesse overalt der transportmedlemmer oppsøkte bedrifter og organiserte nye medlemmer i Østfold sommeren 1986.

På denne aksjonen i Østfold for 40 år siden ble 306 bedrifter besøkt, hvorav 59 av dem var i transportbransjen.

– Vi må si oss fornøyd med utfallet av årets sommerpatrulje. Mange er besøkt, forhold er avdekket, interesse for organisering er vist en rekke steder og noen arbeidsgivere ved bensinstasjoner vil vurdere å bruke tariffen som mal for lønn, sa Odd Håland til Transportarbeideren 5-1986.

Det er altså bare å komme seg ut og organisere, mobilisere og støtte folk til å kreve tariffavtaler og ryddige arbeidsforhold.

Bildet over viser noen av Transportarbeiderforbundets medlemmer som var aktive under sommerpatruljen i Østfold i 1986. De ble lagt merke til med sin røde engelske to-etasjers buss der de flyttet på seg gjennom Østfold fylke. Fra venstre: Kjell Walter, Per Sandaker, Odd Håland og Joar Aamot.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s