Å villede folk er en viktig oppgave i NHO-systemet

Standard

Kristiansand_15.3.16

Are Kjensli i NHO vil ha havnearbeiderne ansatt i terminalselskaper. De er løsarbeidere, hevder han. En fullstendig feilaktig påstand. I beste fall villedende, og et forsøk på å framstille en liten arbeidstakergruppe som vanskelige, vrange, utakknemlige og konservative.

Tirsdag 14. juni hadde Klassekampen et intervju med sjefen i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, med overskriften: «NHO vil endre organiseringa av arbeidet i havnene: Vil ha omveltning.»

Hele intervjuet kan du lese her:

KK_15.6.2016

Kjensli begrunner det slik: «Fra vår side har det over lang tid vært et mål å ansette flest mulig av havnearbeiderne i terminalselskaper. Havnearbeiderne vil komme inn på tarifflønn og med ordentlige vilkår. Men de vil komme inn som ansatte, ikke leid inn til bedriftene. Gjennom å gjøre dette vet vi at man kan drive mye mer kostnadseffektivt i en tøff verden, der det er små marginer på bunnlinjen.» Og videre:

Havnearbeiderne «er flinke og har lang erfaring, men vi ønsker å ansette dem hos våre bedrifter, så det blir mer effektiv arbeidsdag. Nå er de løsarbeidere. Skal de fylle arbeidsdagen og ha en normal lønn, må det faktureres for en del dødtid. Det sier seg selv.» På spørsmål om ikke skipsanløpene varierer mye og at dagens ordning er fleksibel, svarer Kjensli:

«Jo det er et argument. De ville jo kunne gjøre andre jobber når skipene ikke er der. Men vi vil også se eksempler på at man har behov for å leie inn flere under topper. Da ønsker vi at det skal være fri konkurranse.»

Kjensli sier han vil ansette flest mulig i terminalselskaper, det må drives mer kostnadseffektivt og det er små marginer i selskapene. NHO-sjefen må innrømme at bryggearbeiderne er flinke folk med lang erfaring, men de er løsarbeidere, hevder han. Kjensli slipper katta ut av sekken når han sier at det vil være behov for å leie inn folk under produksjonstopper, og at det da må være fri konkurranse.

For bryggearbeiderne og andre som har fulgt med på NHOs utspill og agering de siste åra er det ikke vanskelig å se hva dette dreier seg om: Styringsretten til arbeidsgiverne er for svak slik organiseringa av arbeidet og tariffsystemet er i havnene i dag. Havnearbeiderne har ansettelsesforhold som ikke gjør det så enkelt for sjefene å styre etter sine ønsker, de er til overmål ansatt i en annen bedrift som til og med drives etter et non-profitt-system. Bryggearbeiderne veit hvilken posisjon de har, og har sjølsagt brukt den til stor forbannelse og irritasjon fra redere, bedrifter i havne-Norge og ikke minst NHO. NHO vil ha styringsretten tilbake slik det er i resten av arbeidslivet. Derfor bruker de alle tilgjengelige midler i kampen mot havnearbeiderne, og for mer sosial dumping i havne-Norge.

En kan jo spørre seg hvorfor ikke NHO har reist krav om endring av ansettelsesformen til havnearbeiderne i de siste tariffoppgjørene. Ikke engang i 2014 kom NHO med slike krav, men da var jo allerede strategien lagt for hvordan bryggearbeiderne skulle drives ut av havnene langs hele kysten. Strateginotatet for hvordan havnearbeiderne skulle knekkes ble vedtatt i Oslo havn KF så langt tilbake som i desember 2012.

Nok en gang hevder en toppmann i NHO som Are Kjensli at bryggearbeiderne i Norge er løsarbeidere. Hvorfor gjør han det når han vet bedre? La med forklare hva slags ansettelsesforhold disse «løsarbeiderne» i virkeligheten har i de 13 havnene der Rammeavtalen gjelder. Og som gjør dem til noe helt annet enn løsarbeidere.

Havnearbeiderne er fast heltidsansatte i det som kalles Losse- og Lastekontor som kun skal drive med lossing og lasting av båter. I tillegg skal de kunne tildeles annen type arbeid på havna når det ikke er til hinder for lossing og lasting av båter.

For havnearbeiderne er det inngått en tariffavtale mellom NHO og Transportarbeiderforbundet der Losse- og Lastekontoret er beskrevet. Bedriften bryggearbeiderne er ansatt i er tariffestet, og ledes av et styre med tre fra bedriftene og to representanter fra havnearbeiderne. Denne tariffavtalen sikrer også en minimumslønn beregnet med 37,5 timer dagtidsarbeid i uka, uansett arbeid eller ikke. I tariffavtalen inngår AFP, sluttvederlag, arbeidstidsordning, permisjonsordninger og alt annet som alle andre tariffavtaler i det norske arbeidslivet omhandler. I tillegg til tariffavtalen er det i hver enkelt havn inngått lokale avtaler ut fra lokale forhold. Dette er sjølsagt nødvendig fordi det er stor variasjon på hvor store havnene er, hvordan havnene er utstyrt og ikke minst varierer anløpene i den enkelte havn.

De som arbeider under slike forhold betegner altså NHO-sjef Are Kjensli og andre som løsarbeidere. For meg er dette en arbeidstakergruppe som ligger langt unna det som kan karakteriseres som løsarbeidere. Det tror jeg de fleste også kan se.

Å bruke et begrep som løsarbeidere om havnearbeiderne i Norge er ikke annet enn et knep for å framstå som seriøs. I virkeligheten er det villedende, og et forsøk på å framstille en liten arbeidstakergruppe som vanskelige, vrange, utakknemlige og konservative.

Med et slikt utgangspunkt er det ikke annet å gjøre for bryggearbeiderne enn å forberede seg til et kraftig oppgjør med NHO og deres støttespillere til høsten. Meklinga i tariffoppgjøret starter i midten av august. NHO må trekke tilbake mange påstander og utsagn om ikke streik skal bli resultatet av meklinga.

Bildet øverst i artikkelen er fra en fanemarkering til støtte for havnearbeiderne i Kristiansand 15. mars i år. Etter mye støy valgte et flertall på fem (mot to) i Havnestyret å ikke gi noen såkalt eksklusiv rett på havna i byen. Norlines, som truet med å flytte til en annen sørlandshavn etter vedtaket har i ettertid inngått en avtale med havnearbeiderne og valgt å bli i Kristiansand.

One thought on “Å villede folk er en viktig oppgave i NHO-systemet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s