Kvinnen som rydda vei i Transportarbeiderforbundet

Standard

img_7672

For 30 år siden ble Borgny Hauge valgt som første kvinnelige fagforeningsleder i Norsk Transportarbeiderforbund.

På årsmøtet i avdeling 64 Haugesund og Omegn Transportarbeiderforening i 1986 ble Borgny Hauge (i dag Borgny Hauge Skogen) til leder i foreningen. Hun ble dermed den første kvinne som leder i en transportarbeiderforening.

Det kan altså feires 30-årsjubileum i år for denne viktige begivenheten.

Borgny stilte en betingelse for å ta valget, og det var at vervet måtte endre navn: Fra formann til leder. Hun fikk viljen sin.

Hun var ikke helt uerfaren da hun ble valgt som foreningsleder i 1986. I foreningsstyret hadde hun vært med siden 1982, og fikk sin ilddåp under transportarbeiderstreiken samme året. Jobbet gjorde hun i fiskebedriften H. J. Kyvik.

På landsmøtet i 1985 ble hun valgt inn som første kvinnelige medlem i landsstyret. Og da hun fire år seinere ble valgt som første kvinnelige medlem i forbundsstyret kan en trygt slå fast at Borgny ble historisk. Hun brøytet vei for kvinnene som har kommet inn i forbundets organer i ettertid.

I et intervju med Transportarbeideren etter valget som leder i Haugesund og Omegn Transportarbeiderforening ga hun følgende melding:

«Jeg mener i alle fall at i forbundet må vi få kvinner i ledelsen også. På klubbplan, foreningsplan, avdelingsplan, i forbundsstyre og landstyrenivå. Nå har vi en kvinnelig foreningsleder og et kvinnelig landsstyremedlem. Det er langt fra nok!»

I dag, 30 år etter at hun ble fagforeningsleder i Haugesund, er Borgny leder i Vestnorsk Transportarbeiderforenings distriktsstyre i samme by.

I dag er to av tjue foreningsledere i NTF kvinner.

2 thoughts on “Kvinnen som rydda vei i Transportarbeiderforbundet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s