Streiken som ikke kan unngås!?

Standard

ILA1953streikNYC2

I dag klokka 00:00 går tida ut for meklinga i årets tariffoppgjør for bryggearbeiderne. I skrivende stund er det 10 timer til streik kan være en realitet.

Da vil vi vite om en landsomfattende streik i havnene er et faktum eller om partene, NHO Logistikk og Transport og Norsk Transportarbeiderforbund, på mirakuløst vis har blitt enig om en avtale.

Bildet over er fra en streik blant bryggearbeiderne, organisert i International Longshoremen´s Association, i New York City i 1953.

Mirakler tror jeg ikke på. I alle fall ikke i dagens Norge der NHO med stor styrke vil drive bryggearbeiderne ut av havnenorge, og bruker de fleste midler for å innføre sosial dumping i bransje etter bransje.

Les også:

Harde tak i vente for bryggearbeiderne

Å villede folk er en viktig del i NHO-systemet

Siden meklingsinstitusjonen setter stengsler for å hindre at noe lekker fra meklinga veit vi ingenting om hva som foregår. Vi må gjette. Men noe gjør det lettere å gjette. For eksempel har to av arbeidskjøperlederne i Oslo i dagens Klassekampen (17.8.2016) et leserinnlegg som i klartekst forteller oss at NHO fortsatt velger konfrontasjon vei mot bryggearbeiderne. Det kan du sjøl lese under:

Leserinnlegg KK Mohn og Aaen 17.8.16

Hva NHO så langt har finni på under meklinga veit vi altså ikke. Men det er ingen grunn til å tro noe annet enn NHO-huset jobber på spreng for å forberede hvordan de skal underminere bryggesjauerne med streikebryteri og andre former for obstruksjon under streika.

For to år siden hevdet assisterende direktør Thor Chr. Hansteen i NHO Logisikk og Transport at bryggearbeiderne ikke har streikerett. Han skreiv blant annet følgende i avisa iTromsø 7. juni 2014:

«Losse og lastearbeiderne har en tariffert fortrinnsrett som innebærer at andre kan utføre arbeidet dersom de takker nei til tilbudt arbeid.»

Som om streik er å si nei til «tilbudt arbeid.»

Fra første øyeblikk kan vi regne med en storstilt organisering av streikebryteri fra NHO. Det gjelder å være forberedt på det, og gjøre tiltak som kan hindre det. Det krever hjelp og støtte fra alle fagorganiserte, både fra LO, fagforbund og ikke minst fysisk støtte til å gjennomføre blokader og aksjoner. De lokale LO-organisasjonene vil være viktig til mobiliseringa til blokader.

Ingen må bli overraska om NHO bruker alle deler av rettsapparatet for å stoppe en helt legal tariffstreik. NHO har ikke magamål, og det er lenge siden de har respektert de skrevne og uskrevne reglene for arbeidskamp.

Til slutt noen krav (er flere) jeg mener er helt nødvendig for bryggearbeiderne å få igjennom i dette tariffoppgjøret:

* Respekt for ILO-konvensjon 137 må slås fast i tariffavtalene. Det innebærer blant annet at det er NTFs definisjon av unntaksregelen som skal gjelde. Det må også slås fast at det bare er NTF (sammen med NHO) som kan tilmelde registrerte havnearbeidere.

* Oslo Losse- og Lastekontor startes opp umiddelbart igjen. NHO må pålegge medlemsbedriftene på Oslo havn å bruke medlemmene i OBF igjen.

* Havnearbeiderne i Tromsø skal tas inn igjen. NHO må pålegge medlemsbedriftene i Tromsø havn å bruke medlemmene i Tromsø Havnearbeiderforening.

* Utestengelsen av havnearbeiderne i Mosjøen oppheves, og settes inn igjen med umiddelbar virkning. NHO må pålegge medlemsbedriftene i Mosjøen å bruke medlemmene i Mosjøen Transportarbeiderforening igjen.

* Alle potensielle erstatningskrav fra NHO i forbindelse med konfliktene de siste åra legges vekk. Det inkluderer også det varslede søksmålet på 500.000 kroner mot sju enkeltpersoner fra aksjoner mot Norlines i Tromsø.

Lykke til med meklingsinnspurten.

SOLIDARITET  MED BRYGGEARBEIDERNE!

Oslo 1 (2)

2 thoughts on “Streiken som ikke kan unngås!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s