Konfrontasjonens vei

Standard

Konfrontasjonens vei

Meklinga i tariffoppgjøret for bryggearbeiderne er utsatt. Norsk Transportarbeiderforbund melder kort på nettsida at det innkalles til nytt meklingsmøte ved første praktiske mulighet.

I gårsdagens Klassekampen (17.8.2016) hadde to av arbeidskjøpernes representanter i Oslo havn et leserinnlegg der de nok en gang sprer uriktigheter om bryggearbeiderne og deres tariffavtaler, det kan du lese nederst i artikkelen. Jeg har et innlegg i dagens avis som svarer på noe av deres påstander.

Innlegget mitt i Klassekampen (18.8.2016) kan du lese i sin helhet under:

Det er nok ikke tilfeldig at Oluf Mohn og Rolf Vidar Aaen i Damskipsekspeditørenes forening i Oslo angriper bryggearbeiderne i et leserinnlegg (17.8.2016) på siste dag av meklinga i tariffoppgjøret.

Mohn og Aaen skriver at «fast arbeid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv» (og at) «gode stillinger med tariffavtaler og ordnede arbeidsforhold», skal gjelde. Hvem er uenig i det? De framstiller det som om Norsk Transportarbeiderforbund og bryggearbeiderne kjemper for å være løsarbeidere.

Dette er ikke annet enn propaganda for å sette fagforbund og bryggearbeiderne i dårlig lys. Mohn og Aaen veit bedre.

Og det er ganske så spesielt at Mohn, som var daglig leder gjennom mange år i Oslo- Losse og Lastekontor, der bryggearbeiderne i Oslo var ansatt helt til fram til bedriften ble slått konkurs 22. mai i fjor, hevder dette.

Ingenting er mer galt enn å framstille bryggearbeiderne i Norge som løsarbeidere. De er, og har vært, fast ansatte med tariffavtale, HMS-systemer og alt som følger av et seriøst arbeidsliv helt fram til desember 2012 da det i Oslo havn ble vedtatt et strateginotat med mål om å drive bryggearbeiderne ut av norske havner.

Strateginotatet ble avslørt i desember 2013. Med på å utarbeide dette strateginotatet var Oluf Mohn, sammen med blant andre NHO. I fire år har arbeidsgivere i havnenorge, redere, NHO og andre hatt en plan for hvordan de skal bli kvitt bryggearbeiderne.

I dag er bryggearbeiderne Oslo og Mosjøen ulovlig utestengt fra arbeidsplassene sine. I Risavika har det vært konflikt i snart tre år, mens bryggearbeiderne i Tromsø har vært i sympatistreik nesten like lenge. Flere strider kunne vært nevnt, men akkurat nå står det om tarifforhandlinger der mye vil bli avgjort for denne yrkesgruppas framtid.

Mohn og Aaen hevder at bryggearbeiderne ønsker «å bevare en monopolsituasjon på lasting og lossing av skip.» De hopper glatt over den internasjonale avtalen Norge som stat har forpliktet seg til gjennom ILO-konvensjon 137. Denne gir norske bryggearbeidere en fortrinnsrett til å losse og laste skip, og er implementert i de norske tariffavtalene for denne yrkesgruppa.

Istedenfor å sette seg ved forhandlingsbordet og diskutere de eventuelle problemene som er i norske havner har NHO, Mohn og Aaen, (og andre) kjørt et løp mot bryggearbeiderne som norsk fagbevegelsen ikke har sett maken til på mange tiår, om noen gang. Heldigvis har det vært arbeidsgivere som ikke støtter dette.

Det politiske Norge har også fått øya opp for hva som har skjedd i flere år. Politikerne i mange norske byer, blant andre Tromsø, Bodø, Bergen, Kristiansand og Oslo har vedtatt at ILO-konvensjon 137 skal gjelde i disse byenes havner. På tvers av NHOs propaganda.

Årets tariffoppgjør vil avgjøre mye av framtida for bryggearbeiderne, derfor blir det spennende å se hva som er situasjonen når dette leserinnlegget står på trykk. Enten er det inngått en avtale, eller så er streik i havnenorge et faktum.

Mohn og Aaen har valgt konfrontasjonens vei. Det gjenstår å se hva NHO velger.

Leserinnlegg KK Mohn og Aaen 17.8.16

2 thoughts on “Konfrontasjonens vei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s