Streik i Fylkesbilene i Nord-Trøndelag

Standard

streik_nord-trondelag_1986

HISTORIE. Ikke på 24 år hadde det vært streik blant de Transport-organiserte sjåførene i Fylkesbilene i Nord-Trøndelag da de i 1986 måtte ta kampen mot en arrogant arbeidsgiver.

Streiken, som startet 11. september, ble avsluttet etter åtte dager med full seier for bussjåførene.

– Løsningen er en seier for oss, sa leder Knut Vollan i fagforeninga.

Vollan var seinere forbundssekretær Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), fra 1989 til 2005.

Grunnen til streik

Grunnen til at de 115 medlemmene i NTF valgte å gå til streik var enkel: Bedriften, som var eid av fylkeskommunene, ønsket å kvitte seg med en avtale fra 1982 som ga klubben og forbundet forhandlings- og streikerett på den lokale overenskomsten.

Bildet over: Samholdet var stort under streiken: Fra venstre: Asbjørn Ottesen, Henry Kvernø, Odd Berre, Ole Berner Johannesen, Torfinn Brøndbo, Kjell Vassli, Ottar Osen og Sten Osen.

Avtalen var inngått i forbindelse med at bedriften hadde meldt seg ut av Norsk Arbeidsgiverforening (nåværende NHO) og inn i Norske Kommuners Sentralforbund. I avtalen lå en del lokale bestemmelser som fulgte tariffavtalen.

Denne avtalen ville bedriften ha bort, og legge fylkesbilsjåførene under hovedoverenskomsten for kommunesektoren, uten lokale forhandlinger. Hovedargumentet for å fjerne denne lokale avtalen, som ga både forhandlings- og streikerett, var at ingen andre fylkeskommunalt ansatte hadde en slik ordning.

Fylkeskommunen regnet nok med å få støtte av andre ansatte, mot sjåførenes særavtale som ga en rekke fordeler.

Sjefene tok feil

Politikerne tok feil. De hadde gjort opp regning uten vert og fikk ingen støtte fra de andre ansatte. Midt under streiken kom det klar og tydelig støtte til de streikende fra seks andre fagforeninger i fylkeskommunen. De støttet sjåførenes krav om at de skulle beholde den lokale avtalen med forhandlings- og streikerett.

Dermed hadde ikke arbeidsgiverne annet å gjøre enn å trekke seg tilbake, slikke sine sår, og akseptere stoda som den var. Samholdet i fagbevegelsen hadde vært for sterkt. Solidariteten over forbundsgrensene fungerte.

Lokalavisene slo fast at kjøret fra fylkeskommunen hadde slått feil i det øyeblikk støtta fra de andre fagforeningene kom.

Dispensasjonssøknader

På streikens første dag strømmet dispensasjonssøknadene inn, og ble rundhåndet innvilget til posten, meieri, apotek, slakteri og grossistbedrifter. Søknaden fra fylkeskommunen, om dispensasjon slik at skolebarnkjøringa kunne fortsette, ble avvist.

Men allerede dagen etter ble de gitte dispensasjonene trukket tilbake, bortsett fra til apoteket. De streikende ville tvinge arbeidsgiveren til å skjønne alvoret.

Ikke uten dramatikk

Streikens mest dramatiske øyeblikk ble et faktum mandag 15. september da de streikende blokkerte Namdalsmeieriets anlegg i Namsos. Meieriet hadde leid inn et annet og privat selskap for å ta seg av mjølkekjøringa som var streikerammet. De streikende aksepterte ikke dette streikebryteriet.

Da en av streikebryterne bryter seg gjennom blokaden med bilen blir en av streikevaktene som forsøker å stanse han påkjørt. Heldigvis bare med skrubbsår og blåmerker som resultat.

– Vi er lei av framstillingen av oss som en gruppe med særprivilegier, uttaler streikeleder Odd Berre på streikens femte dag.

Holdt for narr

Onsdag 17. september blir streikelederne innkalt til et møte med lønnsutvalget i fylkeskommunen. Man ser en ende på konflikten, og er i kontakt med forbundssekretær Kåre Andersen i NTF. Partene blir enige om et opplegg begge parter kan akseptere og reiser derfor til Oslo for å gjennomføre de avsluttende forhandlingene.

Men det viste seg å ikke være så enkelt. Arbeidsgiverne kom med et tilbud som så ganske annerledes ut enn det som partene tidligere var enige om. De streikende følte seg lurt.

– Jeg har vært på forhandlinger i mange år. Noen ganger har det vært svært store forskjeller mellom krav og tilbud. Og enkelte ganger har det falt harde ord. Men aldri før har noen holdt meg for narr, var forbundssekretær Kåre Andersens kommentar til Namdal Arbeiderblad etter møtet.

Full seier

Arbeidsgiverne skjønte nok hvilken posisjon de da hadde satt seg i. De hadde fått de andre fagforeningene mot seg, og de lykkes ikke med sitt splitt og hersk-opplegg. De innkalte til pressekonferanse, men den ble avlyst.

På ettermiddagen dagen etter ber de et nytt møte, de har en ny skisse klar. Kravet om at den lokale avtalen med forhandlings- og streikerett frafalles. Den lokale avtalen skulle fortsatt gjelde.

Løsningen oppsummeres som en klar seier for de streikende, og jubelen kan slippes løs. De streikende hadde gjort jobben sin, og fagorganiserte fra andre fagforbund hadde vist solidaritet.

Styrken til de streikende og solidariteten til fagforeningskamerater gjorde det mulig å vinne denne kampen etter åtte dager i streik.

Andre artikler fra historia – arbeidere i kamp:
Kvinnen som rydda plass i i Transportarbeiderforbundet
Tariffstreik i Oslo-bussen
En streik som viste vei (Linjegods)
Endelig lov å streike
Fra 4 til 13 tariffavtaler
Egen fagforening for bussjåførene ga nye muligheter
“The world is our picketline”
Visergutter med mot og vilje
Da LO-medlemmene tok grep
1. mai, søndagsaviser og avisbud
Det var en gang… (bilder fra havna i Oslo)
Feriehjemmet for slitne husmødre
Bryggesjauerne stifter fagforbund
Fra tre til en arbeidsgiver
Ni heite måneder i Esbjerg
USA: Harde fronter i havnene

streikover_nord-trondelag_1986

Streiken er over og jubelen står i taket blant sjåførene i Fylkesbilene i Nord-Trøndelag etter at de fikk beskjeden om at ledelsen hadde gitt seg. Fra venstre foran: Bjarne Rui, Knut Kalvik, Karsten Inderdal, Viggo Eriksen og Odd Berre. Bak fra venstre: Einar Larsen, Kjell Aagård, Per Deraas, Johs. Gåsbakk og Knut Eide.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s