NHO driter i avtaler – og ruster seg for klassekamp

Standard

tmg_3-16_fjellum

Angrepene fra NHO kan virke små og ubetydelig, men bare tilsynelatende. Strategien er klar: Ved å ta de små skritt mot små grupper og enkeltpersoner skapes det presedens som snart kan bli regelen for alle.

NHO viser stadig fram sin nye aggressive og offensive side. Avtaler de gjør gjelder bare for de som er i rommet da avtalen undertegnes, er det nye fra den kanten.

Illustrasjonen over er faksimile fra Typografiske Meddelelser nr. 3-2016 (september), der artikkelen er trykket. På bildet ser vi Terje Fjellum, leder i Oslo Grafiske Fagforening og en av de som er stevnet.

Da avtale ble gjort etter en godt gjennomført hotellstreik i vår ble partene også enige om en tekst som skulle sørge for at situasjonen raskt skulle normalisere seg i bedriftene. At stridigheter kunne bli satt strek over slik at et godt samarbeidsklima ble sikret i framtida.

Fellesforbundet og NHO Reiseliv signerte følgende tilføyelse i Riksemeklerens møtebok:

«Partene er enige om å bilegge alle tvister som har oppstått som følge av streiken, herunder rettslige tvister og uenighet knyttet til påstander om boikott/blokade, streikebryteri mm.»

Slike avtaler som dette er vanlig å gjøre når ny tariffavtale er klar etter en konflikt. Men, neida. En avtale var ikke en avtale, skulle det vise seg. Den gjelder ikke for det enkelte hotell, ifølge NHO.

Jostein Hansen, direktør i NHO Reiseliv mener at NHO Reiseliv ikke kan forplikte medlemsbedriftene. I en e-post til Magasinet for fagorganiserte skriver den samme Hansen følgende:

«Hverken NHO eller NHO Reiseliv har noe med eller er delaktig i de nevnte søksmål og vi forholder oss derfor til den enigheten som ble inngått under meklingen», skriver Jostein Hansen.

Rett og slett ansvarsfraskrivelse for en inngått avtale, og undergraving av et system som har fungert i tiår. Ikke overraskende for oss som har opplevd liknende fra andre deler av NHO-systemet.

Fire fagforeningsfolk i Fellesforbundet er saksøkt av tre hoteller for ulovlige boikottaksjoner etter hotellstreiken i våres. De tre hotellene er Rezidor Hospitality Norway, Resthon AS og Clarion Hotell Royal Christiania, alle medlemmer i NHO Reiseliv.

En av de saksøkte er lederen i Oslo Grafiske Fagforening, Terje Fjellum. Han er både forbløffet og ser alvorlig på at NHO kan gå så langt. Fjellum vil sette saka på spissen og vil heller sone en straff enn å betale eventuelle bøter.

Dette er ikke første gang i år NHO tar tiltak for å temme faglige aktivister. Som sikkert mange husker fikk Scandic hotell Edderkoppen og NHO medhold av Oslo tingrett i en midlertidig forføyning som påla de streikende hotellarbeiderne å stanse aksjoner.

På samme måte som de streikende hotellarbeiderne og deres støttespillere får kjenne på NHO-systemets aggressivitet, har også havnearbeiderne fått oppleve liknende gjennom den snart tre år lange konflikten. NHO ruster seg opp som klasseorganisasjon og har lagt konsensuspolitikken bak seg. De bruker nye midler for å disiplinere og knekke den delen av fagbevegelsen som tar til motmæle mot en mer aggressiv arbeidsgiverpolitikk.

I Tromsø er havnearbeiderne møtt av liknende metoder fra NHO Logistikk og Transport. Også der har NHO fått med seg rettsvesenet i midlertidig forføyning mot aksjonerende. Varsel om økonomisk erstatning er gitt til enkeltpersoner, og besøksforbud på havna forsøkt pålagt de streikende. Besøksforbud er heldigvis avvist av både politiet og tingretten.

Det begynner å bli et mønster i NHOs agering under streiker.

Angrepene kan virke små og ubetydelig, men bare tilsynelatende. Strategien til NHO er klar: Ved å ta de små skritt mot små grupper og enkeltpersoner skapes det presedens som snart kan bli regelen for alle. Hvem blir neste arbeidstakergruppe som skal tas rotta på?

Det gjenstår å se. Men streikeretten i Norge er ikke veldig robust, den er faktisk ganske skjør.

One thought on “NHO driter i avtaler – og ruster seg for klassekamp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s