Nok et pek fra NHO

Standard

solidarity

Få dager etter at bryggearbeiderne godkjente den nye tariffavtalen i uravstemming, blir NHO med på laget til Holship og Bedriftsforbundet, de skal ha med seg Høyesterett og parkere havnearbeiderne utafor porten i Drammen havn. NHO-strategene på Majorstua veit å holde arbeidsfolk for narr.

Den 25. september skreiv jeg et innlegg og spurte: Kan vi stole på NHO?

Spørsmålet ble stilt etter at Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport hadde blitt enige om en ny tariffavtale for havnearbeiderne. Ville NHO følge opp og respektere den ferske avtalen de nettopp hadde inngått om fortrinnsretten og andre saker det hadde stått strid om i mange år?

Fredag 14. oktober ble det offentliggjort at havnearbeiderne hadde godtatt den nye tariffavtalen. Bare dager etter ble det klart at Transportarbeiderforbundet allerede måtte reise sak for arbeidsretten for å få avklart tariffbrudd i Fjord Line. Jeg skreiv da innlegget NHO gir ikke ved dørene.

Jeg konkluderte med at bryggesjauerne fortsatt har en jobb å gjøre, og at vi andre må fortsette å støtte.

Tidligere denne uka kunne NTB melde om at NHO engasjerer seg til fordel for Holship i Drammen som har reist sak mot Transportarbeiderforbundet og bryggearbeiderne. Saken skal opp for Høyesterett 8. november.

Les: NHO inn i havnestrid i Drammen.

Havnearbeidere har i mer enn to år boikottet det danske selskapet Holship for å presse fram en tariffavtale med den danske bedriften. Kampen står om havnearbeideres fortrinnsrett til å losse og laste skip, slik ILO-konvensjon 137 slår fast.

Advokat Nicolay Skarning, som representerer Holship og Bedriftsforbundet, er fornøyd:

– NHOs partsinntreden kommer sent, men godt. Holship er takknemlig for all støtte til sitt krav om å få bruke egne ansatte til lossing og lasting av skip i Drammen.

At NHO nå engasjerer seg i Høyesterettssaken som skal opp 8. november er sjølsagt for å bidra med det de har for å støtte Holship og Bedriftsforbundets korstog mot havnearbeiderne. NHO har i mange år vært spydspissen for å drive de organiserte bryggearbeiderne ut av havnene.

At denne støtten kommer få dager etter at den nye tariffavtalen er godkjent av havnearbeiderne er sjølsagt ikke tilfeldig.

Det er nøye planlagt av strategene i NHO-huset på Majorstua.

One thought on “Nok et pek fra NHO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s