Lovforbud mot streik holdt ikke oljearbeiderne tilbake

Standard

Negativ - sorthvitt

HISTORIE. Streik var ikke lovlig i Norge de første årene etter andre verdenskrig (1940-1945), og flere yrkesgrupper som ønsket å kjempe for bedre lønn og arbeidsvilkår ble hindret i det. På tross av streikeforbudet gikk 500 fagorganiserte oljearbeidere til streik i januar 1947. Streiken ble fra første stund erklært som ulovlig. Continue reading

Fagbevegelsen kan ikke la seg stoppe av regler og lover som svinebinder den

Standard

havnearbeiderparole_1-mai_2016

Denne innledning holdt jeg på Trondheimskonferansen 31. januar 2016. Temaet var hva som begrenser fagbevegelsen fra å bruke faglige kampmidler, og hva bør gjøres for å oppheve disse begrensningene? Erfaringer fra havnearbeidernes arbeidskamp. Continue reading