Uklokt valg av LO-kongressen

Standard

LOkongress

Torsdag ettermiddag blei det valgt ny ledelse på LO-kongressen. Makta brukte kjøttvekta, og kasta ut en tillitsvalgt fra musikerforbundet. Et svært dårlig signal. Var det nødvendig? Eller er det bare nok et bevis på maktarrogansen til de store forbunda i LO? #lokongress
Continue reading

Sympatistreik: Et uovervinnelig redskap for arbeidsfolk

Standard

Papirkopi

Sympatistreik er et viktig redskap for arbeidsfolk i kampen for tariffavtale og faglige rettigheter, både i vår tid og historisk. Det opplevde de streikende ved KABA i Trondheim i 2016, det samme gjorde drosjesjåførene i Oslo i 1937. Men havnearbeiderne fikk ikke den håndfaste solidariteten sympatistreik ville vært i en tid de trengte den som mest. Hvorfor blir ikke sympatistreik brukt i større grad når det gjennom hele arbeiderbevegelsens historie har vist seg som et våpen med stort potensiale og kraft. Continue reading