Fagforeningskjempen Walter Kolstad er død

Standard

Walter Kolstad2

Walter Kolstad døde i går, torsdag 11.mai, 86 år gammel.

Walter var fagforeningsmann i hele sitt liv, helt fra han begynte i Schøyen Bilcentral 15 år gammel. Der jobbet han først som billettør, seinere som sjåfør da han blei gammel nok til å kunne kjøre buss. I Transportarbeiderforbundet startet han som nestleder i 1967, og ble forbundsleder i 1973. Leder i forbundet var han fram til 1996, da han ble rammet av hjerneblødning.

Jeg ble kjent med Walter da jeg begynte å jobbe i transportbransjen i 1979. Godt kjent blei vi under transportstreiken i 1982, den første store transportstreiken siden 1955. Streiken ble ingen stor suksess, men den rista forbundet sammen og skapte et nytt klima for debatt og faglige arbeid i de etterfølgende åra. Det likte Walter godt, han så med glede på vitaliseringa av Transportarbeiderforbundet.

Walter skjønte godt oss lokale tillitsvalgte, også i 1987 da NHO krevde fire klubbstyrer i Oslo fjerna fordi vi skulle ha oppmuntra til og organisert ulovlige streiker. Naturligvis gikk ikke Walter med på et slikt krav. Han visste alt for godt hvor viktig det var å ha sjølstendige og oppegående tillitsvalgte på arbeidsplassene, de var hjerte og blodomløp i fagbevegelsen.

I 1992 streiket Transportarbeiderforbundets medlemmer såkalt ulovlig på Tollpost-Globe i Oslo (nå PostNor). Vi streiket mot innleie og deltid. På tredje streikedag var Walter Kolstad nødt til å be om å komme på streikemøte. NHO hadde krevd at forbundet måtte få stanset oss fra ulovlighetene. Trusselen om erstatningskrav var overhengende. Et fullt streikemøte med 90 streikende tok vennlig imot forbundslederen, vi visste jo hvilken forpliktelser han hadde etter hovedavtalen. Men det gikk vel bare et par minutters tid med trøtte paragrafer, uten pekefinger, før Walter startet på en appell om hvor glad han var for at vi tok kampen. Han skrøyt av oss og ba oss stå på. Medlemmer som oss satte han pris på.

Walter Kolstad sto sjøl i mange kamper da han var tillitsvalgt på Schøyen Bilcentral, og hadde mye erfaring. God erfaring med arbeidsgiverforeninga fikk han i 1960 da både Oslo Transportarbeiderforening, Transportarbeiderforbundet og LO ble stevna med krav om erstatning. De hadde ikke stansa en tariffstridig streik på arbeidsplassen der Walter var klubbleder. Arbeidsretten dømte alle tre organisasjonene til erstatning, 90.000 kroner måtte de betale i fellesskap. Arbeidsretten slo fast at «ingen av organisasjonene har foretatt seg nevneverdig for å nøytralisere eller uskadeliggjøre det oppnevnte aksjonsutvalg.» Det er siste gang LO er dømt i en slik sak. Walter fikk god erfaring med hva arbeidsgiverne var i stand til.

Walter Kolstad var bussjåfør, og brant for at de skulle være organisert i en egen fagforening. Det var ikke mulig i Transportarbeiderforbundet på 1950-tallet. Viljen til å tenke nytt i forbundets ledelse var ikke tilstede sjøl om det i 1955 var dannet et konkurrerende fagforbund for bussjåfører. Forbundet mista medlemmer over hele landet, men Walter visste råd for Oslo-sjåførene. Det tok to år med diplomati, forhandlinger og litt lureri internt i forbundet før bussjåførenes egen fagforening ble en realitet fra 1. januar 1964. Walter Kolstad var drivkraft og foreningens første leder, et verv han hadde fram til han ble henta til forbundet som nestleder i 1967. I dag er Oslo og Omegn Bussarbeiderforening den eneste reine bussjåførforening i landet.

Fagforeningskjempen Walter Kolstad er død. Hans jobb som tillitsvalgt i Norsk Transportarbeiderforbund gjennom 50 år har satt spor. Han ruver.

Vegard Holm

WalterKolstad2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s