Kampen fortsetter for havnearbeiderne

Standard

Sjørøverflagget heises i Oslo havn 1.9.2017

Fredag 1. september heiste havnearbeiderne sjørøverflagget i Oslo havn (bildet over), og markerte at bedriftene i hovedstaden fortsatt stenger ute dem som rettmessig har krav på jobben med å losse og laste skip.

Transportarbeiderforbundet og NHO ble nylig enige om en ny tariffavtale. Betyr det at faren for at Oslo havn skal bli erklært som en sjørøverhavn er over? Og at havnearbeiderne i Oslo, Tromsø, Mosjøen og Stavanger snart er i jobb igjen?

Vi kan håpe. Men det gjenstår å se om den nye tariffavtalen rydder vei i vellinga etter fire år med konflikter i norske havner. Det er mange sår som skal leges.

Det blir spennende å se hva landsmøtet i Transportarbeiderforbundet uttaler om situasjonen i havne-Norge. Landsmøtet starter tirsdag 26. september.

I en felles pressemelding fra partene heter det at «Den nye tariffavtalen gir like lønns- og arbeidsvilkår i terminalselskaper og for losse- og lastekontor, og omfatter både faste ansatte, innleide arbeidstakere, midlertidig ansatte og vikarer.»

Hele pressemeldinga (og mer om avtalen) kan du lese om i Frifagbevegelse.no.

I E24 kan du lese om at LO og NHO har ryddet opp i tariffavtalen: Nå er havnemonopolet over.

I desember 2016 ga Høyesterett en dom som ikke bare fratok havnearbeiderne deres kollektive kamprett, men ulovliggjorde tariffavtalen. Dommen underordnet ILO-konvensjon 137, som sikret havnearbeiderne fortrinnsretten, for EØS-avtalen. EØS-avtalen trumfet faglige rettigheter arbeidsfolk så på som sjølsagte her i landet.

Høyesterettsdommen fra desember 2016 førte til at Transportarbeiderforbundet i januar avviklet boikotten av Risavika terminal (Stavanger) og sympatistreikene i Tromsø og Mosjøen. Havnearbeiderne i disse tre byene står altså fortsatt uten jobb den dag i dag.

I Oslo er havnearbeiderne også utestengt fra det meste av jobben sin. De kjemper nå en kamp for å få operatørene/bedriftene på havna, og som fortsatt nekter å bruke dem, til å respektere ILO-konvensjonen som gir dem fortrinnsrett til lossing og lasting av skip. Fortsatt er Yilport, som drifter konteinerhavna i Oslo, under boikott av Transportarbeiderforbundet fordi de nekter å gå med på en tariffavtale.

Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) forhåndsgodkjente før sommeren at Oslo havn kan erklæres som en bekvemmelighetshavn (Port of convenience – POC) dersom de norske transportarbeiderforbundene mener det er nødvendig. Å få et slikt stempel vil være noe norske politikere vil være lite happy for. Hva det vil bety å bli erklært som en bekvemmelighetshavn ligger ikke i dagen, men det vil være et kraftig signal om at det noe galt i Oslo havn.

I sommer har havnearbeiderne en rekke ganger dokumentert gjennom videoopptak at sjøfolk på skip jamnlig har lossa og lasta gods på havna. Og for å få framgang i strevet for å få tilbake jobbene sine gjennomførte altså havnearbeiderne en symbolsk heising av et sjørøverflagg i havna 1. september. Håpet var å legge økt press på byrådet i Oslo slik at de tar nødvendige grep overfor bedriftene i havna som fortsatt bruker andre enn registrerte havnearbeidere til å losse og laste båter. Oslos havnearbeidere står på og mobiliserer for jobbene sine, respekten for faglige rettigheter, og ikke minst ordna forhold på havna i hovedstaden.

Dagen før (31.8) havnearbeiderne heiste sjørøverflagget ble det avholdt et møte i Oslo Rådhus der lederne i både Transportarbeiderforbundet og Sjømannsforbundet var tilstede, sammen med blant andre LO-leder Hans Christian Gabrielsen, byrådsleder Raymond Johansen og byråd Geir Lippestad. Det hindret ikke gjennomføringen av aksjonen på kaia, men etter møtet sendte kommunen ut en pressemelding der det slås fast at ILO-konvensjon 137 gir registrerte havnearbeidere fortrinnsrett til å losse og laste skip, og at disse reglene skal følges. Sjøfolk skal heller ikke brukes til lossing og lasting av skip, sosial dumping vil ikke bli tolerert.

Til Transportarbeideren sa byråd Geir Lippestad at han forventer at operatørene vil følge opp. Kanskje særlig fordi det nå er forhandlet fram en ny tariffavtale for bruk langs hele norskekysten.

– Jeg er glad for at partene er blitt enige, og at vi har slått fast at ILO 137 skal følges. Det er vi veldig tydelige på, sier også Geir Lippestad til Transportarbeideren.

Det er nå (kanskje) lys i tunnelen for havnearbeiderne. Men… Verken jobber eller faglige rettigheter vil komme rekende på ei fjøl eller dale ned fra himmelen. Heller ikke etter at den nye tariffavtalen er undertegna. Om sjørøverflagget blir hengende over Oslo havn permanent blir avgjort i løpet av den neste måneden. Det er mye som må ordnes opp i skal havnearbeiderne komme tilbake i arbeid.

Det er hardt faglig og politisk arbeid som gjenstår, og det kan ikke tas lange pauser i mobiliseringa. Støttespillere i Oslo og resten av landet må gi den hjelpende handa som trengs og vise sin solidariske vilje.

Foto: Roy Ervin Solstad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s