1997: Politisk streik i havnene

Standard

3.

For 20 år siden gjennomførte havnearbeiderne i Norge en fire timers politisk streik mot undergraving av tariffavtalen, og utleiebedrifters mulighet til å losse og laste skip. Datoen var 13. august 1997.

Bakgrunnen for at havnearbeiderne, med støtte fra Transportarbeiderforbundet (NTF), gikk til politisk streik var at Kommunal- og Arbeidsdepartementet hadde tillatt bedrifter å ta på seg lossing og lasting i havnene i konkurranse med losse- og lastekontorene. NTF krevde at myndighetene måtte håndtere det generelle forbudet mot utleie av arbeidskraft strengt, og gjennomførte den politiske streiken mot håndteringa av sysselsettingsloven.

Havnearbeiderne i mellom 35 og 40 havner var med i den politiske streiken.

Bildet over: Havnearbeiderne i Oslo brukte tida i sola under den politiske streiken i august 1997. Foto: Vegard Holm

Utleiebekymring

To dager før den politiske streiken skulle gjennomføres mottok NTF et brev fra statsråd Kjell Opseth i Arbeiderparti-regjeringa der han hevda at reglene om utleie av arbeidskraft ble praktisert restriktivt. Opseth hevda også at ILO-konvensjon 137 ikke gjelder på private kaier og bedriftshavner, noe som var gjort klart for LO allerede i 1994.

Transportarbeiderforbundet var lite fornøyd med innholdet i kommunalministerens brev, og gjennomførte den politiske streiken. Forbundet uttrykte stor bekymring for utviklinga av utleiemarkedet, og så på utleie av arbeidskraft som en form for fleksibilisering av arbeidsmarkedet som skaper sosial utrygghet.

NTF mente at departementet tok feil når det hevdet at ILO-konvensjonen ikke gjelder på private havneområder, og at det ikke er støtte for en slik tolking verken i forarbeidene eller i sjølve konvensjonsteksten. Dessuten overså departementet den nylige dommen (1997) fra Høyesterett i den såkalte Sola-saken der det ble slått fast at den tariffbestemte fortrinnsretten var å anse som ledd i oppfyllelse av ILO-konvensjon 137.

Ta til vettet

Daværende leder i Oslo Bryggearbeideres Forening, Udo Frick, var klar i sine uttalelser etter streiken:

«Dette var en viktig markering. Losse- og lastearbeiderne over hele kloden er under sterkt press for å gi fra seg arbeidet i havnene til uorganiserte leie- og løsarbeidere. Den store konflikten i Liverpool i England er et eksempel på det samme, men England har tross alt ikke ratifisert ILO-konvensjon 137 fra 1974, som Norge har tilsluttet seg. Og som er grunnlaget for at vi her i landet skulle stå sterkere. Hvis nå bare Opseth kunne ta til vettet.»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s