Godssjåførene aksjonerte for truck-stopp

Standard

5

I dag er det snaue 50 truckstopp rundt i Norge der trailersjåfører kan få seg en hvil, ta seg en dusj og slappe av i gode omgivelser. Da sjåførene aksjonerte høsten 1997 var det bare noen få, ingen i hovedstaden.

For 20 år siden var det ekstremt få truckstopp for lastebilsjåførene her i landet, og sjåførene aksjonerte med jamne mellomrom. Høsten for 20 år siden ble det gjennomført to svært vellykka aksjoner i Oslo. Politikerne i hovedstaden seg en kraftig vekker.

Bildet over: Parolen foran det mektige toget med 53 vogntog 23. november kunne ikke misforstås. Foto: Vegard Holm

Den første aksjonen ble gjennomført fra klokka 2300 søndag 19. oktober og varte fram til mandag klokka 0900. Tretten sjåfører parkerte i Borggården ved Rådhuset, de hadde utstyrt bilene sine med banner som ikke kunne misforstås. Politiet, som var raskt på pletten valgte å la aksjonistene få gjennomføre stuntet uten innblanding. Men politikerne kunne ikke love noe.

Neste aksjon ble gjennomført søndag 23. november. Da hadde de tretten vogntogene blitt til hele 53, og markerte seg på en måte som byens befolkning ikke har sett mye av, verken før eller etter. Det var et mektig skue i gatene der de 53 store doningene tok seg sakte gjennom byens gater.

4

Natt til mandag 20. oktober tok tretten lastebilsjåfører natta i Borggården. Foto: Vegard Holm

Heller ikke denne gangen kom politikerne med løfter om å gjøre noe alvorlig med den prekære mangelen på truckstopp, men en innrømmelse kom samferdselsbyråd Kari Eliassen med: Bøter som var gitt når vogntog ble parkert på havna skulle opphøre fram til 1. februar. Hun ville ha en pust i bakken, og mer tid. En liten seier.

Noen flotte aksjoner fra sjåførene var gjennomført, nye skulle planlegges. Og arrangørene, Transportarbeiderforbundet, Lastebileierforbundet og Yrkessjåførenes Forening (YTF), kunne oppsummere at de hadde greid å bygge en allianse for framtida.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s