Angrepet på våre 43 unge fagforeningskamerater på Elkjøp kan ikke aksepteres

Standard

IMG_2880

Elkjøp svarer på tariffstreiken med god, gammeldags og organisert streikebryteri.

Dette innlegget ble først lagt ut på frifagbevegelse.no/bloggen torsdag 28. juni 2018 på formiddagen. Streiken ble avslutta noen timer seinere ved at Elkjøp undertegna Grossistavtalen med Norsk Transportarbeiderforbund.

Onsdag kveld ble det kjent at Elkjøp hadde fått medhold av Oslo byfogdembete i en midlertidig forføyning: Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) må oppheve den ulovlige blokaden på bedriften.

Ifølge frifagbevegelse.no må NTF betale 43.000 kroner av saksomkostningene Elkjøp har hatt.

Det vises til dommen: «Elkjøp påføres vesentlig tap og ulempe som følge av at flere hundre daglige utkjøringer fra lageret hindres, og dette representerer tilsvarende antall kontraktsbrudd overfor kunder. Til tross for gjentatte oppfordringer er ikke boikotten avsluttet.»

Akkurat som om en streik ikke skal ha omkostninger for dem det streikes mot.

Dommen er et overgrep mot fagbevegelsen og arbeidsfolk som kjemper for en grunnleggende rettighet som tariffavtale, og mot streikebryteri. Og det er all grunn til å lure på åssen det står til i dommerstanden her i Norge når en slik dom kan falle.

Hva er en midlertidig forføyning? Det er en dom som vanligvis gis for å hindre bøllete ektemenn i å oppsøke ekskone og barn, eller å få fryst en bankkonto for å hindre at noen kan ta ut eller flytte penger. Dommen pådømmes ved at bare den ene parten møter i retten, og får én dommer til å ta avgjørelsen. Motparten blir ikke hørt før dommen faller, ja faktisk er det sånn at den anklagete ikke engang veit om at det er en sak mot dem før etter at dommen har falt.

Å be om en midlertidig forføyning i en konflikt slik Elkjøp gjør, viser bedriftens sanne ansikt, og viljen de har til å begrense fagorganisertes og fagbevegelsens streikerett. Elkjøp vil fortsette sin politikk med å lønne de ansatte lavt.

Det er også uhørt at den norske dommerstand lar seg bruke i en fagforenings kamp for å få tariffavtale.

Jeg kjenner til en eneste gang tidligere der en midlertidig forføyning er brukt i en streikesituasjon, det var mot havnearbeiderne. Det var Nor Lines i Tromsø, med god støtte fra NHO, som fikk medhold av en dommer i tingretten til å legge ned forbud mot varslete blokader.

Dommen mot de streikende i Elkjøp og Norsk Transportarbeiderforbund nå er like mye et rettslig overgrep som det var mot NTF, og tretten enkeltpersoner i Tromsø for fire år siden.

Hvorfor skjer dette nå? Sjølsagt fordi ledelsen i Elkjøp ser at det kan få store konsekvenser for bedriften når noen av de ansatte kjemper gjennom en tariffavtale. Det vil de ikke ha noe av, det kan få ringvirkninger der mange flere enn de som har tariffavtale i dag vil kreve det.

Styringsretten deres vil bli innskrenka hvis Elkjøp blir en bedrift der fagbevegelsen blir stor og kan bruke sin styrke til bedring i lønns- og arbeidsvilkår. Det frykter Elkjøp-ledelsen mer enn noe annet.

Akkurat nå er det aller viktigste for Elkjøp å få bedriften til å gå best mulig sjøl om det er streik. For dem er det viktig å fokusere på påståtte ulovlige blokader som ikke har rot i virkeligheten. De vil få fokuset vekk fra det storstilte streikebryteriet som forgår på grossistlaget til Elkjøp. Selskapet medgir i frifagbevegelse at trafikken til og fra hovedlageret har gått som normalt fra mandag ettermiddag. Det er det umulig å få til uten massivt bruk av streikebrytere, alle folka som jobber på lageret og mater sjåførene med varer er nemlig i streik.

Elkjøp svarer på tariffstreiken med god, gammeldags og organisert streikebryteri. Ledelsen i Elkjøp vil stoppe LO-medlemmene som er i streik, de tar ingen sjanser på den smitteeffekten en seier vil ha.

Fagbevegelsen må svare på angrepene med sterkere lut enn til nå. Hverken LO eller Transportarbeiderforbundet kan akseptere det som skjer. Vi kjenner lusa på gangen, og må bruke de midlene vi har til å stoppe Elkjøps råkjør nå og framover. Og jeg tenker ikke på å møte bedriften høyt på banen med juss, da vil kampen være tapt. Angrepet på våre 43 unge fagforeningskamerater på Elkjøp kan ikke aksepteres. Streikebryteri er no´ svineri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s