Langt fra ferdige med å kjempe i Elkjøp

Standard

IMG_2864

Elkjøp tapte slaget om tariffavtale, men håper å vinne krigen og har annonsert at de vil legge ned grossistlageret på Skårer. Er det et smart trekk? Det tror ikke jeg. Elkjøp vil stå i fare for å får et enda dårligere omdømme enn de fikk gjennom seks dagers streik

Tilsynelatende endra ledelsen linje over natta under streika på Elkjøp distribusjon: Fra å være høye og mørke og avvise tariffavtale den ene dagen, til å undertegne Grossistoverenskomsten med Transportarbeiderforbundet neste dag.

Elkjøp hadde vært i retten og fått medhold i å gi en midlertidig forføyning mot det de påsto var ulovlige blokader. Slik skjerpa de konflikten.

Les også: Angrepet på våre 43 unge fagforeningskamerater på Elkjøp kan ikke aksepteres

Torsdag 28. juni snudde Elkjøp totalt og undertegna på Grossistoverenskomsten de ansatte og Transportarbeiderforbundet krevde. Samtidig med undertegninga av avtalen kom Elkjøp med åpne trusler om å legge ned drifta, og ville åpenbart gi mange av de streikende sparken. «Nedleggelse eller nedbemanning er derfor aktuelt», skreiv Elkjøp i en protolltilførsel fra forhandlingsmøtet. Trusler mot ansatte som vil noe sitter tydelig godt i veggene i Elkjøp-systemet.

I en pressemelding utdyper Elkjøp hva de legger i protokolltilførselen:

«Resultatet av en arbeidskonflikt mellom Elkjøp og 43 transportmedarbeidere vil trolig være stopp for et prøveprosjekt som har pågått i Oslo-området. Nå er elektronikkjeden innstilt på å gå tilbake til samme modell som i resten av landet, der eksterne transportører leverer varene hjem til kundene.»

I samme pressemelding sier HR-sjef i Elkjøp Nordic, Stein Riibe:

«Slik situasjonen utviklet seg, hadde vi ikke noe valg utover å imøtese kravet fra motparten. Samtidig har vi hele tiden vært klare på hva en slik prisøkning vil ha å si – og at dette er en modell vi vanskelig kan drive etter.»

Altså er det å ha ansatte på tariffavtale for dyrt for Elkjøp, og de truer med å nedlegge hele grossistlageret på Skårer. Det er som jeg har skrevet tidligere at Elkjøp har en politikk for sosial dumping, og som det er enklere for bedriften å håndtere uten en tariffavtale. Snakker om å plumpe, seriøsiteten de prøver å framstå med er ikke mye verdt.

Det var tydeligvis bare en taktisk manøver av Elkjøp å skrive under tariffavtalen. Hvorfor så bedriften det som nødvendig å foreta denne taktiske rettretten og håpe på ro rundt Elkjøp? Jeg tror det er flere grunner til det:

  1. De streikende på grossistlageret ga ikke tegn til å gi seg. Organisert streikebryteri og påstanden om ulovlige blokader gjorde forbannelsen større
  2. Transportarbeiderforbundet, der de streikende er fagorganisert, støtta de streikende sammen med alle bransjene i forbundet.
  3. Transportarbeiderforbundet jobba for internasjonal solidaritet og hadde oppretta kontakt med fagforbundet Handels som organiserer Elkjøp-ansatte i Sverige, om sympatiaksjoner ved Elkjøps hovedlager i Jönkøping.
  4. Handel og Kontor hadde varslet sympatistreik for om lag 100 medlemmer i fire Elkjøp-butikker. Et solidarisk handslag bedriften neppe hadde venta da de valgte å nekte å undertegne tariffavtale.
  5. Solidariteten fra fagbevegelsen generelt, og LO, fagforbund og lokale fagforeninger og klubber var stor, og den var økende. Flere klubber hadde allerede gitt økonomisk støtte til de streikende.
  6. En snikende forbrukerboikott av Elkjøp, med dårligere salg og svekka omdømme, kunne få store konsekvenser for hele konsernet. Det kunne vi oppleve på facebook, og det merka Elkjøp i stort omfang på sine egne nettsider.

Med protokollmerknaden, og den videre utdypinga i pressemeldinga der de truer med nedlegging, viser med all tydelighet at de ikke mener noe med å skrive under tariffavtalen. Elkjøp har innsett at det lureste for dem var å ta en taktisk skritt tilbake, for ganske snart å ta skrittet ut å nedlegge bedriften for få «den dyre tariffavtalen» bort fra bedriften. De innså at de ikke kunne vinne slaget om tariffavtalen, men har offensivt gått ut og sagt at de skal vinne krigen.

Det er en mulighet for å slå Elkjøps angrep på overenskomsten og de 43 fagorganiserte tilbake, det er å tar kampen videre. Ikke bare de fagorganiserte på Elkjøp distribusjon, men alle fagorganiserte med LO og fagforbundene i ryggen. Det er derfor veldig bra å lese dagen etter streika at klubben er klar til nye kamper. Klubbleder Marius Kristiansen sier til frifagbevegelse.no:

«Vi håper dette bare er skremselstaktikk fra Elkjøp. Vi ansatte kommer til å stå på 110 prosent for å vise Elkjøp at vi bør bli. Vi har også lyst til å være med på en omstrukturering av lageret, fordi vi ser at det kan være mulig å tjene mer på å drifte lageret selv, enn det vi gjør nå. Det er klart det blir spennende tider framover når Elkjøp sier de ikke har råd til å lønne oss, så vi er langt fra ferdige med å kjempe.»

Hele intervjuet kan du lese her.

Elkjøp vil ikke få det enkelt med sine planer om nedlegging, alternativt å sparke mange ansatte. Å kjempe for sine egne jobber har lange tradisjoner blant fagorganiserte. Å nedlegge en avdeling i et (seriøst?) storkonsern i Norge som tjener store penger, fordi tariffavtalen er for dyr, vil møte massiv motstand langt utover fagbevegelsen.

Den erfaringa og samholdet de ansatte har fått gjennom den nylige streika de vant vil være god å ha med seg videre. De har fått en styrke som ledelsen i Elkjøp bør tenke nøye gjennom. Jeg anbefaler også Elkjøp-ledelsen å vurdere krafta som ligger i den store solidariteten som fagbevegelsen viste allerede fra første stund under streika. Erfaringa det relativt lille Transportarbeiderforbundet har i arbeiderkamp bør de også å ta med i vurderinga. Og ikke minst vil faren for en kraftig forbrukerboikott være stor, og omdømmet vil falle som en stein om ikke det store elektronikk-selskapet gir opp sine planer om nedlegging.

Tenk dere om, Elkjøp, det er oppfordringa mi. Ta klubbleder Marius Kristiansen på alvor når han sier at de ansatte vil være med på en omstrukturering av lageret, bedre drifta og skape bedre inntjening.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s