En streik som viste vei

Standard

Politiet_marsjerer_LG_1976

I morgen er det 40 år siden terminalarbeiderne på Linjegods i Oslo startet en tre uker lang streik. Streiken var såkalt tariffstridig og ulovlig, og kom til å spille en viktig rolle i Transportarbeiderforbundets utvikling i årene som fulgte. Sammen med streikene på havna i Oslo i 1977 og bussarbeiderne i 1980 viste de vei, og tok forbundet i en ny retning i åra etterpå. Continue reading

Besøksforbud mot streikende arbeidere er en trussel mot demokratiet

Standard

Blokade Tromsø natt 31.3.2016

Blir besøksforbud enda et middel NHO kan bruke mot streikende arbeidere, eller vil tingretten avvise et slikt inngrep på fagorganisertes faglige og demokratiske rettigheter? Jeg velger å tro at NHOs forsøk på å innskrenke streikeretten vil havarere i Nord-Troms tingrett. Continue reading