Godt jobba alle stabukker – vi møtes på valen

Standard

An injury to one is an injury to all

Norsk Transportarbeiderforbund har vandra over til de evige jaktmarker. Forbundet er nedlagt. Fra i dag er transportarbeidere over hele landet med i Fellesforbundet. Og kampen fortsetter: For bedre lønns- og arbeidsvilkår. For hele jobber å leve av, mot deltid, innleie, korttidskontrakter og bemanningsselskaper. For den norske modellen. Continue reading

Arbeiderkvinner i front

Standard

KK_1.6.2018

Stor takk til Bodil Stenseth som på side 3 i Klassekampen 28. mai løfter fram ei glømt gruppe av arbeiderkvinner, avisbudene. Hovedkilden til Stenseths artikkel er jubileumsverket «Norske Kvinder» i 1914, der Sofie Voss skreiv om avisbudene.

Continue reading