EN URETT MOT ÉN ER EN URETT MOT ALLE!

Standard

demo_21-12-2016

Appell holdt foran Stortinget 21. desember 2016 i protest mot Høyesterettsdommen 16.12.2016 mot havnearbeiderne.

Kamerater!

EN URETT MOT ÉN ER EN URETT MOT ALLE!

For fem dager sida fikk havnearbeiderne i dette landet en skikkelig trøkk midt i trynet av flertallet i Høyesterett.

En liten yrkesgruppes rett til å kjempe for tariffavtalen sin ble på et øyeblikk gjort ulovlig. En internasjonal avtale ble med et pennestrøk slettet som gjeldende i dette landet, nemlig ILO-konvensjon 137 som har vært gjeldende i Norge i 41 år.

EØS-avtalen, som regjeringa Gro Harlem Brundtland fikk innført i Norge i 1994, har trumfa norske lover og avtaler. Og altså også en FN-avtale.

Åtte mannlige og to kvinnelige norske Høyesterettsdommere mener altså at denne avtalen med EU er overordna det vi bestemmer oss for.

Det er liten hjelp og trøst i at fem kvinner og to menn i Høyesterett markerte uenighet og støtta havnearbeidernes streikerett og tariffavtale.

Sjøl om mindretallet har rett, som i denne saken, får mindretallet dessverre så alt for sjelden rett!

Høyesterettsdommen er et kraftig slag mot havnearbeiderne, som i mer enn tre år har kjempet for sine rettigheter. Men det er ikke et svakere slag mot resten av fagbevegelsen, og vår kamp for velferdsstaten og det vi ofte betegner som den norske modellen.

Jeg vil også minne om at det er mindre enn to uker sida havnearbeiderne tapte en sak i Arbeidsretten. Da sa en enstemmig Arbeidsrett, inkludert dommerne fra LO, at en tariffavtale fra 2008 ikke lenger skulle gjelde.

Anslagene mot havnearbeiderne er mange, og rettsapparatet har gang etter gang vist seg lite egna til å vinne kampen. Rett og slett er det ingenting å hente i rettsvesenet. Denne kampen kan bare vinnes på havnene, og med hele fagbevegelsen i ryggen med sympatiaksjoner og solidaritet!

Hva er det havnearbeiderne har kjempa for de siste åra?

Er det urimelige krav som ikke har grunnlag i samfunnet vi lever i?

Nei kamerater!

Tvert imot kjemper havnearbeiderne for noen enkle og grunnleggende krav for hele fagbevegelsen.

Havnearbeiderne har kjempa for:

  • Tariffavtalen sin.
  • Respekt og anerkjennelse for faglige rettigheter.
  • Arbeidsplassene sine.
  • Aksept for fortrinnsretten til å losse og laste båter.

Havnearbeiderne har kjempet mot:

  • Bruk av bemanningsselskap og et løsarbeidersystem.
  • Sosial dumping og bruk av sjøfolk til å losse og laste båtene.

Ikke minst har de kjempa mot et aggressivt NHO som har brukt de fleste midler for å få havnearbeiderne bort fra havnene.

Jeg skal ikke plage dere med mange eksempler på NHOs metoder. Bare det siste som så klart avslører NHOs uredelighet.

  • Bare fire dager etter at havnearbeiderne hadde godkjent den nye avtalen i årets tariffoppgjør kastet NHO seg inn som partshjelp i saken som Holship hadde reist for Høyesterett.

Havnearbeiderne, og alle fagorganiserte i Norge, har fått Høyesterett imot seg. Vi har fått sannheten om EØS-avtalen på bordet. Fasiten er gitt om hva EØS-avtalen betyr for norske arbeiderrettigheter her i landet.

Kamp for å få Norge ut av EØS-avtalen blir en viktig kamp framover!

Samtidig er det klart at havnearbeiderne ikke kan vente på at EØS-avtalen blir erstatta med en handelsavtale. Da er jeg redd for at hele yrkesgruppa er utsletta i norske havner.

En ny strategi i kampen må stakes ut. Og den strategien må ta opp i seg det den danske arbeiderdikteren Carl Scharnberg har formulert:

Den som kjemper, risikerer å tape. Dem som ikke kjemper, har allerede tapt.

Vegard Holm

Les hva frifagbevegelse.no skriver.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s