Alt ved det gamle

Standard

I kampen om havnene er det helt nødvendig at LO finner fram helt andre redskaper fra verktøykassa enn de som er blitt brukt til nå.

Havnearbeiderne i Mo i Rana er utestengt fra jobbene sine fra 13. april. Sammen med utestengelsen av havnearbeiderne i Mosjøen i mai i fjor, ser vi et maktbruk fra arbeidsgivere vi sjelden opplever.

I Tromsø er rettsvesen og politi brukt mot streikende havnearbeidere som forsvarer faglige rettigheter og jobbene sine. I Risavika, Drammen og Oslo er havnearbeiderne i konflikt fordi arbeidsgiverne nekter å inngå tariffavtale.

Alle disse kampene er en del av en strategi for å få fjernet havnearbeiderne som en egen yrkesgruppe i havne-Norge. NHO er i førersetet på vegne av flere. LO sentralt har vært lite synlig i havnekonfliktene i lang tid. Derfor skrev jeg et åpent brev til LO-leder Gerd Kristiansen og stilte noen spørsmål:

Når skal råskapen stoppes? (Det er fint hvis du deler artikkelen – og sier hva du mener i kommentarfeltet.)

Nestleder Tor-Arne Solbakken i LO svarte på spørsmålene samme dag, på vegne av Gerd Kristiansen. Svaret kan leses her:

Solbakken: – Havnearbeiderne har LOs støtte

Det er forstemmende at LO-nestleder Solbakken ikke ser at det har skjedd en endring i NHOs strategi. NHO kjører et løp mot havnearbeiderne der de vil ha dem bort fra havne-Norge. NHO fører krig både mot havnearbeiderne, Transportarbeiderforbundet og LO. Dette er en virkelighet som LOs ledelse må ta innover seg. Denne virkeligheten krever helt andre tiltak og handling enn Solbakken skisserer i sitt svar til meg.

«Arbeidsrettens dom i saken om Rammeavtalen ga dessverre LO. Forbundet og havnearbeiderne et alvorlig tilbakeskritt», sier Solbakken. Alvorlig tilbakeskritt?
Denne dommen fra 8. oktober i fjor bruker NHO og arbeidsgivere til å kaste ut havnearbeiderne i Mo i Rana med få ukers varsel. Tariffavtalen til havnearbeiderne i Mo i Rana utløper ikke før 1. april 2016, men et helt år tidligere blir de fratatt jobbene sine med et pennestrøk. Dette er rått!

I Oslo bruker det tyrkiske selskapet Yilport dommen som begrunnelse for at de ikke vil ha tariffavtale. Yilport har nektet å forhandle om tariffavtale, heller ikke ville de møte til mekling. Også flere andre arbeidsgivere bruker denne dommen for å utestenge havnearbeidere over hele Norge.

NHO, og andre, hevder at Arbeidsrettsdommen fra oktober har satt fortrinnsretten til havnearbeiderne til side. Som om Arbeidsretten har mandat til å sette ILO-konvensjon 137 til side! Denne konvensjonen trådte i kraft i dette landet i 1975, og sikrer havnearbeidernes fortrinnsrett til havnearbeid.

Alle kampene i norske havner, om det er i Oslo, Risavika, Mo i Rana, Tromsø, Mosjøen, Drammen eller andre steder, handler om bryggesjauernes rett til tariffavtale. De forsvarer arbeidsplassene sine. Havnearbeiderne kjemper for faglige rettigheter, et organisert og ordnet arbeidsliv og for jobbene sine. Og ikke minst mot sosial dumping!

Det er fint at Solbakken understreker sin støtte til havnearbeiderne. Han skriver: «Verken boikott, politiske markeringer eller rettssaker har kunnet bidra til løsning av havnetvistene.» Nettopp! Derfor er det nødvendig at LO finner fram helt andre redskaper fra verktøykassa enn de som er blitt brukt til nå.

Portugal

Havnearbeidere fra Lisboa i Portugal viser solidaritet med havnearbeiderne i Mosjøen 18. oktober 2014.

One thought on “Alt ved det gamle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s