Filmarbeidere i streik for minstelønn

Standard

Filmstreik1

52 medlemmer i Norsk Filmforbund har vært i streik i en uke for kravet om å få en minstelønnssats inn i tariffavtalen. Streiken vil bli utvida. I dag gjennomførte forbundet en aksjon ved Oslo Sentralbanestasjon.

Det er ikke lenger sida enn i 2013 at Filmforbundet fikk til en tariffavtale med Virke for filmfolk som jobber med TV-dramaproduksjon. Da var forbundet ute i en sju dagers lang streik.

I motsetning til tariffavtalen for spillefilmproduksjoner har ikke tariffavtalen for TV-produksjon lønnsbestemmelser med i tariffavtalen. Det er det denne streika handler om.

EN URETT MOT EN ER EN URETT MOT ALLE!

I følge Statistisk Sentralbyrå ligger lønnsnivået for filmarbeiderne i TV-produksjoner 20 prosent under norsk gjennomsnittsnivå. Altså et krav som går ut på å få et anstendig lønnsnivå.

I en løpeseddel fra Filmforbundet heter det at det ikke finnes «faste jobber i filmbransjen, vi er alle kun midlertidig ansatt. Det er høy uforutsigbarhet, og vi vet som regel ikke om vi har jobb neste måned. Vi er fagfolk med høy kompetanse innenfor vårt felt.»

Et minstelønnssystem vil sikre en nedre grense for lønna. Uten et minstelønnssystem vil lønnsnivået kunne styres av trynefaktor og forhandlingsevnen hos den enkelte. Å få en kollektiv nedre grense for lønna vil tjene arbeidsfolk som er satt i en situasjon uten mulighet til faste stillinger.

DEN SOM KJEMPER RISIKERER Å TAPE. DEN SOM IKKE KJEMPER HAR ALLEREDE TAPT! (Carl Scharnberg)

Under meklinga krevde Virke at Filmforbundet måtte akseptere lønnsnedslag for å være villige til å gå med på lønnsbestemmelser i tariffavtalen. Det er fortsatt Virkes posisjon, ifølge Filmforbundet.

  • De som er i streik nå kjemper en kamp på vegne av alle som jobber i bransjen vår. Dersom vi skulle akseptere en lønnsnedgang på TV-drama, så vil spillefilm og andre områder angripes i neste omgang. De streikende trenger derfor uforbeholden støtte, og faktisk takk for at de står i denne kampen for anstendige lønns- og arbeidsforhold på vegne av alle som jobber i bransjen vår, sa forbundsleder Sverre Pedersen (bildet over) i Norsk Filmforbund under dagens støttemarkering.

Norsk Filmforbund ble danna i 1946 og har i dag 1200 medlemmer. Organisasjonsprosenten er ganske stor, noe som gir tro på at det er mulig for en arbeidstakergruppe der ingen er fast ansatt å kjempe gjennom en kollektiv minstelønn.

Filmarbeiderne kjemper nå en viktig kamp som trenger og fortjener alle fagorganisertes solidaritet og støtte. Følg med på nettstedet til Norsk Filmforbund.

VIS DIN SOLIDARITET!

Filmstreik2

Støttemarkering for streikende filmarbeidere 10.9.2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s